World of change

Jongerentrends, hypes en nieuwe ontwikkelingen: de jeugdcultuur is voortdurend in ontwikkeling. Tal van organisaties proberen in beeld te krijgen wat er actueel is en naar manieren om daarbij aan te sluiten. Een wereld van constante verandering. Net als jongeren zelf, die middenin een turbulente levensfase zitten waarin op lichamelijk, sociaal, emotioneel en geestelijk gebied grote veranderingen plaats vinden. Met tal van vragen die daarbij horen: Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Wat past bij mij? Wat vind ik belangrijk? Wie zijn mijn vrienden? Wie is er blij met mij? Ben ik goed genoeg? Waar doe ik goed aan? Wat geloof ik? En waarom?

Op zoek naar zichzelf, op zoek naar wat ertoe doet, op zoek naar grenzen en op zoek naar houvast. Nieuwsgierig, impulsief, beïnvloedbaar, gevoelig voor wat anderen doen en relatief ongevoelig voor risico’s en gevaren. Aan de ene kant soms zo wijs, aan de andere kant soms zo naïef. Een grote behoefte om erbij te horen en tegelijk de behoefte om zich te onderscheiden van de rest. Via allerlei kanalen zoeken jongeren manieren om zich te uiten of juist op te gaan in de massa: uiterlijk, muziek, kledingstijl, merken en favorieten (eten/drinken/accessoires/parfum/deo/tv-programma’s/games/hobby’s), identificatie met rolmodellen, et cetera. Jongeren zijn dan ook een zeer belangrijke doelgroep voor de commerciële industrie, die op geraffineerde wijze probeert hun voorkeuren, ideeën en behoeften te beïnvloeden.

Wie jongeren wil begrijpen, moet goed op de hoogte zijn van hun ontwikkeling, maar ook van de (jongeren)cultuur waarin zij leven. Door naast hen te staan, hun belevingswereld te begrijpen en daarbij aan te sluiten zonder je eigen identiteit te verliezen, ben je een kostbare schakel in de ontwikkeling en vorming van hun eigen overtuiging, keuzes en levenswijze.

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt duiken we in de leefwereld van kinderen en jongeren anno nu. Actualiteiten binnen de jongerencultuur en de ontwikkeling van jongeren komen uitgebreid aan bod. We kijken niet alleen naar wat er gebeurt, maar ook naar hoe je dit kunt gebruiken in de omgang of coaching van jongeren in de dagelijkse praktijk. Het is mogelijk eigen casussen in te brengen of de training te richten op een specifiek onderdeel.

Doel

 • Deelnemers kennen de kenmerken van de jongerencultuur op dit moment;
 • Deelnemers kennen de belangrijkste kenmerken en behoeften van de ontwikkelingsfasen van kinderen en jongeren;
 • Deelnemers weten wat de positieve en de negatieve elementen zijn binnen de jongerencultuur van dit moment wat betreft de ontwikkeling van kinderen en jongeren;
 • Deelnemers weten hoe zij kunnen aansluiten bij zowel de leefwereld als de ontwikkeling van jongeren;
 • Deelnemers weten hoe zij kunnen investering in zelfsturing en meningsvorming.

Onderwerpen

 • Actualiteiten in de leefwereld van kinderen en jongeren
 • Kenmerken jeugdcultuur van nu
 • Kenmerken ontwikkelingsfasen jongeren
 • Positieve en negatieve invloeden jeugdcultuur
 • Communicatie met jongeren
 • Meningsvorming
 • Zelfsturing

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 20 deelnemers
Doelgroep: Intermediairs van kinderen 4-11 jaar of 11-18 jaar

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt duiken we in de leefwereld van kinderen en jongeren anno nu. Actualiteiten binnen de jongerencultuur en de ontwikkeling van jongeren komen uitgebreid aan bod. We kijken niet alleen naar wat er gebeurt, maar ook naar hoe je dit kunt gebruiken in de opvoeding, omgang of coaching van kinderen en jongeren in de dagelijkse praktijk.

Doel

 • Deelnemers kennen de kenmerken van de jeugdcultuur op dit moment;
 • Deelnemers kennen de belangrijkste kenmerken en behoeften van de ontwikkelingsfasen van kinderen en jongeren;
 • Deelnemers weten wat de positieve en de negatieve elementen zijn binnen de jongerencultuur van dit moment wat betreft de ontwikkeling van kinderen en jongeren;
 • Deelnemers weten hoe zij kunnen aansluiten bij zowel de leefwereld als de ontwikkeling van jongeren;
 • Deelnemers weten hoe zij kunnen investering in zelfsturing en meningsvorming.

Onderwerpen

 • Actualiteiten in de leefwereld van kinderen en jongeren
 • Kenmerken jongerencultuur van nu
 • Kenmerken ontwikkelingsfasen jongeren
 • Positieve en negatieve invloeden jeugdcultuur
 • Communicatie met jongeren
 • Meningsvorming
 • Zelfsturing

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 30 deelnemers
Doelgroep: Ouders, gemeenteleden en andere belangstellenden

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.