Zelfaanvaarding

 

Jezelf aanvaarden zoals je bent – met je sterke en zwakke kanten – is een belangrijke basis voor het maken van goede en weloverwogen keuzes in je leven. Tien tips om kinderen te helpen zichzelf te aanvaarden:

1. De basis

Het enige fundament dat je nooit in je leven kunt verliezen, is het feit dat God je aanvaardt. Niet om hoe je eruit ziet, wat je gedaan hebt of wat je kunt, maar omdat Hij je geschapen heeft. Hij houdt van je. De Bijbel geeft een eerlijk en rotsvast beeld van wie wij zijn als mens en van Wie God is. Vanuit dat perspectief krijgen we een eerlijk beeld van onszelf.

2. Jouw zelfaanvaarding

Hoe jij naar jezelf kijkt, heeft een grote invloed op hoe je kind naar zichzelf kijkt. Aanvaard jij jezelf niet, dan leer je je kind als het ware om ook kritisch naar zichzelf te kijken en aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Kun jij tevreden zijn met je sterke kanten en je beperkingen, dan geef je je kind de ruimte en het voorbeeld om zichzelf te accepteren zoals hij is.

3. Je kind aanvaarden

Behalve jouw voorbeeld heeft je kind ook jouw aanvaarding en onvoorwaardelijke liefde nodig om zichzelf te aanvaarden. Dat klinkt logisch, maar de praktijk is niet zo simpel als het lijkt. Hoe zie jij je kind, als je eerlijk bent? Wat vind je leuk aan hem en wat vind je minder leuk of lastig? Wat vind jij belangrijk? Probeer zo onvoorwaardelijk mogelijk je kind jouw liefde te laten merken, dat je van hem houdt om wie hij is.

4. Eerlijkheid

Je kind heeft talenten en mooie eigenschappen, maar ook minder mooie eigenschappen en dingen waar hij niet goed in is. Geef hem een eerlijk beeld van zichzelf, zodat hij zichzelf kan aanvaarden zoals hij is. Het is normaal dat je fouten maakt en soms lukken dingen niet zoals je had gehoopt. Leer je kind omgaan met fouten en falen. Ze horen bij het leven en doen niets af van wie je bent!

5. Duidelijkheid

Kinderen functioneren het beste en zitten het meest lekker in hun vel als ze weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. Structuur, duidelijke regels en grenzen geven houvast en veiligheid. De grenzen moeten strak genoeg zijn voor veiligheid en ruim genoeg om zich goed te ontwikkelen.

6. Sensitief en responsief

Luister naar je kind en neem hem serieus, in de grote en in de kleine dingen. Wat hem opwindt, waar hij blij van wordt, wat hem raakt, wat hem bezig houdt. Zijn gevoelens van boosheid of blijdschap. Sensitief betekent gevoelig zijn voor wat hij nodig heeft, alert zijn en je kind kennen. Tijd en aandacht aan je kind besteden. Responsief houdt in dat je op een goede manier reageert, je geeft hem wat hij nodig heeft.

7. Plezier en succeservaringen

Waar is je kind goed in en wat vindt hij leuk? Sporten, hobby’s en interesses helpen een kind verschillende kanten van zichzelf te ontdekken. Plezier maken en succeservaringen geven zelfvertrouwen.

8. Groeien naar zelfstandigheid

Je groeit ervan als je dingen zelf mag doen, zelf oplossingen mag bedenken en je eigen ideeën mag uitproberen. Dingen vóór je kind doen kan behulpzaam en liefdevol zijn, maar soms is het beter voor je kind als hij dingen zélf mag doen. Het geeft zelfvertrouwen en stimuleert hem om zelf initiatief te nemen. Stimuleer zijn denken door vragen te stellen, hem uit te dagen zelf vragen te stellen en samen op onderzoek uit te gaan. Help hem bij het vormen van zijn eigen mening, zeker in de pubertijd.

9. Omgaan met anderen

In het contact met vrienden krijgt je kind feedback en correctie, leert hij van anderen en traint hij zijn sociale vaardigheden. Goede vrienden geven steun, bemoediging en een positieve beïnvloeding, waardoor het zelfvertrouwen groeit. Je kind maakt in het contact met anderen ook afwijzing mee; van leeftijdsgenoten of volwassenen. Je kunt nooit voldoen aan ieders verwachting of ieders ideaalplaatje. Leer je kind hiermee omgaan!

10. Verdriet, moeite en pijn

Het leven is helaas lang niet altijd leuk en gezellig. Je maakt ook moeilijke dingen mee. De Bijbel zegt dat lijden onvermijdelijk is. Het is belangrijk om onze kinderen leren hoe ze hiermee om kunnen gaan. Een beetje wind zorgt ervoor dat de wortels van jonge bomen dieper in de grond groeien, waardoor de boom sterker staat en op den duur meer kan hebben. Zo worden kinderen ook sterker wanneer we ze niet al teveel uit de wind houden, maar leren omgaan met de moeilijke dingen van het leven.

 

Boekentips