Organisaties

Een groot aantal christelijke organisaties is betrokken bij kinderen en jongeren. We willen jou op weg helpen door je een overzicht te geven van het brede aanbod, opdat jij kunt vinden wat passend is voor jouw situatie. Dit betekent niet dat we als Raise Up volkomen op de hoogte zijn van alle overtuigingen en activiteiten van de betreffende organisaties of dat we het in alles met hen eens zijn. Laat je inspireren en maak gebruik van deze schat aan kennis, informatie, materialen en tips!

Alpha – Youth www.alphayouth.nl
Alpha Youth biedt de jongerenversie van de bekende Alpha cursus aan. De cursus is lokaal te organiseren, maar ook op de website is veel informatie voor jongeren te vinden.

Atlantic Bridge www.atlanticbridge.org
Atlantic Bridge wil bruggen bouwen tussen jongeren van verschillende culturen om hen uit te dagen na te denken over zichzelf, het geloof en het leven en op te staan om een positief verschil te maken in de maatschappij. Dit doen ze door trainingen en uitwisselingsprogramma’s.

BEAM - www.eo.nl/beam
BEAM is de jongerenafdeling van de Evangelische Omroep. BEAM biedt onder andere: de EO Jongerendag, een breed internetaanbod, evenementen, een magazine en radioprogramma’s.

Bright Famewww.brightfame.nl
Bright Fame helpt meisjes en vrouwen om uit de prostitutie te stappen. Daarnaast verzorgen zij preventielessen om te voorkomen dat meiden in de prostitutie terecht komen.

BUtogetherwww.butogether.nl
BUtogether is een organisatie voor training en toerusting van jong volwassenen. Zij organiseren evenementen, spreekbeurten en de trainingen voor jonge mannen, jonge vrouwen en jonge stellen (verliefd, verloofd en getrouwd).

CGJOwww.cgjo.nl
De Christelijk Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie werkt gemeentebreed aan een relationele gemeente, opdat kinderen en jongeren Christus leren kennen en volgen vanuit een volwaardige plek in de gemeente. Het CGJO biedt materialen en toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkraden, ouders en zondagsscholen. De beweging Refolution is tevens onderdeel van het CGJO.

Chriswww.chris.nl
Chris biedt pastoraat, advies en preventie aan kinderen en jongeren door middel van e-coaching, chat en voorlichtingen. Daarnaast verzorgt Chris training en toerusting voor ouders en opvoeders.

Creatief kinderwerkwww.creatiefkinderwerk.nl
Via deze website biedt Matthijs Vlaardingerbroek talloze creatieve ideeën en werkvormen die gebruikt mogen worden in het kinderwerk, op christelijke basisscholen, gezinsdiensten, vakantiebijbelweken of missionair kinderwerk.

De Wittenbergwww.dewittenberg.nl
De Wittenberg biedt een leefgemeenschap en diverse onderwijsprogramma’s, waaronder de jongerenwerkers opleiding.

Dit Koningskindwww.ditkoningskind.nl
Dit Koningskind is een landelijke vereniging voor christenen met een beperking en allen die bij hen betrokken zijn. Zij verzorgen hulp en advies, persoonlijke ondersteuning, lezingen, cursussen, gespreksgroepen en belangenbehartiging in kerk en samenleving.

Family Factorywww.familyfactory.nu
De Family Factory ondersteunt lokale netwerken van ouders met advies, materialen en trainingen.

Geefmaardoor – www.geefmaardoor.nl 
Je kunt bij Geefmaardoor terecht voor vragen, praktische tips, workshops en een cursus geloofsopvoeding, om te werken aan geloofsopvoeding die past bij kinderen én ouders. Praktisch, afwisselend en doelgericht.

Geloven in gezinnenwww.geloveningezinnen.nl
Geloven in gezinnen biedt diverse materialen, trainingen en ondersteuning om gezinnen, kerk en jeugdwerk met elkaar te verbinden om samen het geloof door te geven aan de volgende generatie.

Generatiowww.generatio.nu
Stichting Generatio helpt, traint en coacht bij het ontdekken en in de praktijk brengen van Gods principes over huwelijk, gezin en opvoeding. Generatio biedt spreekbeurten, evenementen, de cursus Family Builders en het weerbaarheidsprogramma No Apologies.

HGJBwww.hgjb.nl
De Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond wil jongeren toerusten om als christen te leven voor Gods aangezicht. De HGJB heeft een breed aanbod aan programma’s, materialen, cursussen en trainingen, publicaties, advies en zomerkampen.

HHJOwww.hhjo.nl
De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie is verbonden aan de Hersteld Hervormde Kerk en heeft als doel het ondersteunen van het plaatselijk jeugdwerk en het organiseren van activiteiten voor het landelijk jeugdwerk. De HHJO biedt toerusting en ondersteuning op verschillende terreinen.

Huis van Bellewww.huisvanbelle.nl
Stichting Huis van Belle wil meiden empoweren door hen te vertellen hoe mooi ze gemaakt zijn door hun Schepper en hen helpen het beste uit zichzelf te halen. Zij bieden een website, magazine, evenementen, spreekbeurten en workshops.

Innov8www.innov8.nu
Innov8 is een netwerk van de Evangelische Alliantie voor professionals in het christelijk jeugdwerk.            De projectgroep organiseert regelmatig ontmoetingen, er is een Facebook-pagina en om het jaar een tweedaagse conferentie.

JOP www.jop.nl
JOP is de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. JOP helpt plaatselijke gemeenten door middel van advies, begeleiding, inspiratie, training en materialen op verschillende terreinen van jeugdwerk.

LCJwww.lcj.nl
Het Landelijk Contact Jeugdwerk is een jongerenorganisatie in de Christelijk Gereformeerde Kerken, die zich richt op jongeren tussen 0-27 jaar en hen die om hen heen staan. Het LCJ biedt toerusting en ondersteuning op verschillende terreinen.

LEFwww.heblef.nu
LEF is een onderdeel van de Navigators. LEF biedt jeugd- en jongerenwerkers persoonlijke training en coaching in visie en vaardigheden rondom discipelschap en missionair zijn.

Meldpunt Misbruikwww.meldpuntmisbruik.nl
Het Meldpunt Misbruik is een gezamenlijk initiatief van de CGK, GKV, NGK en HHK om slachtoffers van misbruik en grensoverschrijdend gedrag binnen kerken een luisterend oor en hulp te bieden. Zij hebben het stappenplan Veilig Jeugdwerk ontwikkeld.

Met Beeld Vooruit – www.metbeeldvooruit.nl
Met Beeld Vooruit begeleidt in onderwijs en jeugdwerk. Beeldbegeleiding is persoonlijk, oplossingsgericht en praktisch. Voor leerkrachten, leerlingen en jeugdwerkers, schoolteams en klassen een mooie kans om te zien waar kwaliteiten liggen en welke mogelijkheden er zijn voor verdere ontwikkeling.

NGJwww.ngkjeugdwerk.nl
Het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk, verbonden aan de Nederlands Gereformeerde Kerken, wil leiders inspireren jongeren te verbinden met Christus. Het NGJ biedt trainingen, materialen en begeleiding.

No Apologieswww.noapologies.eu
No Apologies is een zelfstandig project onder de vlag van Stichting Generatio. Het biedt een karaktervormend weerbaarheidsprogramma aan voor jongeren, waar de focus gericht is op morele waarden die mens en maatschappij dienen.

Opkijkenwww.opkijken.nl
Opkijken.nl is een website voor christelijk multimediaal materiaal. Samen met jou verzamelen we filmpjes, preken, plaatjes en andere documenten die je kunt gebruiken voor het werk in de kerk of voor je eigen geloofstoerusting. Opkijken is een website van de Luisterpost | Bralectah.

Power in Purity  – www.powerinpurity.nl
Power in Purity investeert in gezonde sekualiteit en weerbaarheid, gebaseerd op Gods Woord, door middel van lessen aan kinderen en jongeren en ondersteuning aan hun opvoeders.

Raise Up www.raiseup.nl
We kunnen het niet laten om Raise Up op te nemen in dit overzicht ;). Raise Up biedt kennis, toerusting en materialen voor iedereen die vanuit Gods liefde en Zijn Woord de volgende generatie sterk wil maken.

Rondom Het Kindwww.rondomhetkind.info
Rondom Het Kind is een christelijke beweging voor iedereen die zorg en verantwoordelijkheid wil dragen voor het kind. RHK wordt gevormd door verschillende organisaties en biedt trainingen, themadagen, een digitale nieuwsbrief en een tweejaarlijkse conferentie. Raise Up is een van de deelnemende organisaties aan RHK.

Royal Missionwww.royalmission.nl
Royal Mission is gepassioneerd om het Koninkrijk van God te verkondigen en anderen te trainen hetzelfde te doen. RM biedt onder meer trainingsdagen, spreekbeurten, events, coaching en opleidingen; een groot deel daarvan op het terrein van kinder- en jeugdwerk.

Stichting Joris – www.jorisgebedskranten.nl
Joris wil kinderen en tieners laten weten dat God er altijd is en dat ze met Hem mogen bidden en praten over alles wat hen bezig houdt. Joris helpt hen voor elkaar te bidden, gebed te vragen wanneer dat nodig is en elkaar te bemoedigen. Dit doen ze door hun website, persoonlijke kaarten en berichten te versturen en gebedskranten te verspreiden.

Tearwww.tear.nl
Tear gelooft in de kracht van de lokale kerk in de strijd tegen armoede en onrecht. Tear biedt onder andere de jongerenactie Nacht Zonder Dak.

Timotheüswww.timotheus.nl
Timotheüs wil kerken toerusten en ondersteunen, zodat zij op hun beurt weer ouders in hun gemeente kunnen toerusten en ondersteunen bij de geloofsopvoeding van hun kinderen. Timotheüs biedt materialen, toerusting, coaching en conferenties.

Voorkom!www.voorkom.nl
Voorkom! geeft preventieve voorlichting over verslavende middelen, met name op scholen. De lessen worden gegeven door een preventiewerker in samenwerking met een ervaringsdeskundige.

Waarom Jezus voor jouwww.waaromjezusvoorjou.nl
De online cursus ‘Waarom Jezus voor jou’ is speciaal voor tieners tussen 12-17 jaar om te ontdekken wie Jezus is en welke betekenis Hij vandaag de dag heeft voor de wereld en voor hen persoonlijk. Een kennismaking met het christelijk geloof.

You!nGwww.you-ng.nl
You!nG, ‘you for the next generation’, biedt (sociaal-maatschappelijke) methodes, programma’s en trainingen om te investeren in een nieuwe generatie. Er zijn methodes voor jongens en meiden van verschillende leeftijden, en voor dove en slechthorende jongeren.

Youth & Iwww.youth-i.nl
Youth & I verzorgt het tienerprogramma op de Pinksterconferentie van Opwekking. Daarnaast verzorgen zij events en activiteiten voor tieners en tienerleiders en de actie ‘Tien voor Tieners’.

Youth Alive www.youthalive.nl
Youth Alive verzorgt het jongerenprogramma op de Pinksterconferentie vanOpwekking. Daarnaast investeert Youth Alive in bedieningen en nieuw/jong leiderschap, onder meer met trainingsdagen en de cursus TaskForce.

Youth for Christwww.yfc.nl
Youth for Christ biedt programma’s en methodes voor missionair en evangeliserend jongerenwerk en coaching en toerusting voor jeugdleiders. Daarnaast ondersteunen ze met LifeSpots lokale initiatieven. Tenslotte zijn er eigen lokale jongerencentra (The Mall) en de theatergroep Switch.

Zorg voor jongerenwww.zorgvoorjongeren.nl
Zorg voor jongeren biedt coaching, toerusting, ondersteuning en achtergrondinformatie over pastorale zorg voor jongeren.