Opvoeden rond media

De snelheid waarmee techniek, communicatie en media zich ontwikkelen is onvoorstelbaar. Een stroom die ons leven overspoelt en verandert, en die niet tegen te houden is. Er ontstaan mooie, nieuwe mogelijkheden en kansen. Maar ook zorgen en gevaren, die opvoeders en jeugdwerkers voor allerlei vragen en dilemma’s zetten: ‘Hoe hou je een goede balans tussen beschermen en ermee leren omgaan?’, ‘Wat zijn op welke leeftijd de juiste grenzen?’, ‘Hoe voorkom je dat je kind slachtoffer wordt van cyberpesten, loverboys of internetverslaving?’, ‘Hoe leer je je kind op een goede manier omgaan met sociale media?’. Het is een tijd die nieuwe vaardigheden, nieuwe kennis en nieuwe handvatten vraagt.

Kinderen en jongeren moeten wegwijs gemaakt worden, niet alleen qua veiligheid en kaders, maar ook in de sociaal-emotionele aspecten (vriendschappen, communicatie, groepsdruk, beïnvloeding, vertrouwen, et cetera). Ook op dit terrein heeft de Bijbel zinvolle en bruikbare handvatten en principes die de moeite van het ontdekken waard zijn. Internet en media vormen een onlosmakelijk onderdeel van het leven in de 21e eeuw. Laten we ons (blijven) verdiepen in wat dit betekent voor het opvoeden, coachen en begeleiden en wat ze nodig hebben om mediawijs en weerbaar te zijn!

Beschrijving

In deze interactieve training werken we met een combinatie van kennis, beeldmateriaal, actualiteiten en werkvormen aan bewustwording en mediawijsheid. Wat komt er op je af? Wat doet het met je? Hoe ga je wijs om met internet, media, digitale contacten en grenzen? Op een creatieve manier krijgen de jongeren gerichte handvatten, tips en tools die aansluiten bij hun beleving en de actualiteiten.

Doel

 • Jongeren weten welke invloed media hebben;
 • Jongeren begrijpen het belang van mediawijsheid en bewuste keuzes wat betreft internet en media;
 • Jongeren kennen het belang van grenzen;
 • Jongeren kennen de belangrijkste vaardigheden en principes voor digitaal contact met anderen;
 • Jongeren kennen de voordelen en de gevaren van het internet.

Onderwerpen

 • Mediawijsheid
 • Beïnvloeding door media
 • Sociale media
 • Gamen
 • Grenzen
 • Veiligheid
 • Vertrouwen
 • Informatiesites
 • Contacten via internet
 • Digitale sociale vaardigheden
 • Weerbaarheid en keuzes maken

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Maximaal 30 jongeren
Doelgroep: Jongeren van 11-15 jaar of 15-18 jaar

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt behandelen we het thema mediawijsheid vanuit de actualiteiten en gericht op de praktische toepassing in de omgang met kinderen of jongeren. Wat komen ze tegen? Welke handvatten hebben ze nodig? Hoe maak je hen mediawijs en weerbaar? Een training met werkvormen, denktriggers, bruikbare informatie en praktische tips. Het is mogelijk eigen casussen in te brengen of de training te richten op een specifiek onderdeel.

Doel

 • Deelnemers kennen de actualiteiten en (technische) ontwikkelingen;
 • Deelnemers weten wat kinderen/jongeren tegenkomen op internet en in de media;
 • Deelnemers weten wat mediawijsheid inhoudt;
 • Deelnemers weten welke informatie, vaardigheden en handvatten kinderen/jongeren helpen om wijs om te gaan met internet en media;
 • Deelnemers kennen het belang van passende grenzen.

Onderwerpen

 • Actualiteiten en nieuwe (technische) ontwikkelingen
 • Mediawijsheid
 • Beïnvloeding door media
 • Sociale media
 • Gamen
 • Grenzen
 • Veiligheid
 • Vertrouwen
 • Informatiesites
 • Contacten via internet
 • Digitale sociale vaardigheden

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 20 deelnemers
Doelgroep: Intermediairs van kinderen 4-11 jaar of 11-18 jaar

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt behandelen we het thema mediawijsheid vanuit de actualiteiten en gericht op de praktische toepassing in de omgang met kinderen of jongeren. Wat komen ze tegen? Welke handvatten hebben ze nodig? Hoe maak je hen mediawijs en weerbaar? Een training met werkvormen, denktriggers, bruikbare informatie en praktische tips.

Doel

 • Deelnemers kennen de actualiteiten en (technische) ontwikkelingen;
 • Deelnemers weten wat kinderen/jongeren tegenkomen op internet en in de media;
 • Deelnemers weten wat mediawijsheid inhoudt;
 • Deelnemers weten welke informatie, vaardigheden en handvatten kinderen/jongeren helpen om wijs om te gaan met internet en media;
 • Deelnemers kennen het belang van passende grenzen.

Onderwerpen

 • Actualiteiten en nieuwe (technische) ontwikkelingen
 • Mediawijsheid
 • Beïnvloeding door media
 • Sociale media
 • Gamen
 • Grenzen
 • Veiligheid
 • Vertrouwen
 • Informatiesites
 • Contacten via internet
 • Digitale sociale vaardigheden

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 30 deelnemers
Doelgroep: Ouders, gemeenteleden en andere belangstellenden

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.