Tools

Jeugdpastoraat

25 Inspiratietips Zorg voor kinderen en jongeren
Praktische tips en inspiratie waar je meteen mee aan de slag kunt om de zorg voor kinderen en jongeren in de kerk handen en voeten te geven. 

Voorbeeld signalenlijst
Een algemene signalenlijst van zorgen/problemen bij kinderen, voor kinderwerkers, jeugdleiders en ouders.

Stappenplan suïcidaliteit
Stappen om te zetten bij signalen van suïcidaliteit bij tieners.

Ruimte creëren

Kinder- en jeugdwerk

Open Up – APK voor verbindend jeugdwerk
Periodieke checklist voor je jeugdwerk, om de verbinding met jongeren te leggen en te houden. 

10 Basisregels van preventie
Tien basiselementen om verslaving bij kinderen en jongeren te voorkomen.

Kinder- en jeugdwerk in de kerk
Een hulpmiddel bij het ontwikkelen van visie, beleid, structuur en meerjarenplanning van het kinder- en jeugdwerk in de kerk.

Teamindicatie Attitude Seksualiteit
Ontdek als team wat jullie sterke kanten en valkuilen zijn als het gaat om het coachen van jongeren omtrent seksualiteit. Een meetinstrument die jullie attitude inzichtelijk maakt en helpt om met elkaar in gesprek te komen en als team te groeien op dit terrein. 

 

Communicatie

Beslissingsboom
De beslissingsboom helpt bij het omgaan met problemen en conflicten in het gezin.

BOMB Model
Een trainingsmethode bij het (laten) vormen van een eigen mening.

Hoe breng je een boodschap over op kinderen en jongeren – 12 basisregels
Twaalf tips om te zorgen dat kinderen en jongeren je boodschap oppakken en kunnen toepassen in hun leven.

 

Gamen

Game check
Een praktisch hulpmiddel om samen met je kind of tiener te bepalen of een game wel of niet geschikt is. 

Signalenlijst gameverslaving
Check met deze lijst of er sprake is van een gameverslaving. 

Tips bij signalen gameverslaving 
Tips en handvatten wat je kunt doen als je symptomen van gameverslaving signaleert.

Minecraft 
Informatie en achtergronden bij deze populaire game.

 

Relatie & seksualiteit

Bruiloft checklist 
Een handige checklist als voorbereiding op het huwelijk.

 

 Missionair

Functies binnen kerken
Een overzichtje van de meest voorkomende functies en taken binnen kerken. Voor mensen van buiten de kerk kunnen al die namen en taken heel verwarrend en totaal onbekend zijn! Ook voor kinderen en tieners is dit overigens een heel handig overzichtje.