Kindermishandeling

Mishandeling en misbruik van kinderen, de cijfers zijn confronterend: ca. 118.000 Nederlandse kinderen zijn jaarlijks slachtoffer (NJI, cijfers van 2010). Kindermishandeling kent verschillende vormen en niveaus. Het komt voor in alle lagen van de bevolking. Bij alle culturen en religies, ook binnen de kerken. We mogen niet langer wegkijken met de ideële hoop dat het in onze omgeving niet voorkomt.

Maar wat kunnen we wél doen?! Wat kun je doen als je vermoedens hebt van kindermishandeling? Moet je vermoedens serieus nemen of loop je het risico onterechte beschuldigingen te uiten, met alle gevolgen van dien? Hoe reageer je als een kind of jongere jou vertelt dat hij wordt mishandeld? Wat kun je doen? En wat niet? Wie betrek je erbij of juist niet? In Nederland is een Meldcode ingesteld om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren en zo zorgvuldig mogelijk te handelen. Hoe werkt dit in de praktijk? Wat betekent dit voor jouw kerk, school of organisatie?

In situaties van kindermishandeling spelen allerlei factoren een rol, die complex en ingrijpend zijn voor alle betrokkenen. Juist dan zijn heldere lijnen, snelheid, zorgvuldig handelen en veiligheid zeer belangrijk. Dit wordt het beste gewaarborgd door deze dingen vooraf goed te regelen en te doordenken, zodat je er niet door overvallen wordt wanneer je ermee te maken krijgt.

 

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt behandelen we zowel de praktische zaken als het onderliggende beleid omtrent kindermishandeling. Wat kun je doen? Wat moet je doen? En hoe? De training is met name gericht op kerken, maar is aan te passen aan scholen of andere organisaties. Het is mogelijk eigen casussen of situaties in te brengen, de training te richten op een specifiek onderdeel of verschillende onderdelen dieper aan bod te laten komen.

Doel

 • Deelnemers kennen de achtergronden en factoren die spelen rondom kindermishandeling en misbruik;
 • Deelnemers kennen de signalen van kindermishandeling;
 • Deelnemers weten hoe te handelen bij signalen van kindermishandeling;
 • Deelnemers kennen de stappen van de meldcode;
 • Deelnemers kunnen de meldcode toepassen in hun eigen kerk, school of organisatie.

Onderwerpen

 • Kindermishandeling
 • Seksueel misbruik
 • Veiligheid
 • Communicatie met kinderen/jongeren
 • Signaleren
 • Dilemma’s
 • Handelen
 • Werken met vrijwilligers
 • Privacy en geheimhouding
 • Meldcode
 • Richtlijnen en procedures binnen de kerk (of school/organisatie)
 • Bijbelse principes

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 20 deelnemers
Doelgroep: Intermediairs van kinderen 4-11 jaar of 11-18 jaar

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.