Algemene info

Aanbod op maat
We hebben een uitgebreid standaard aanbod, maar bieden ook maatwerk. We zijn innovatieve, creatieve denkers, genieten van samenwerken en uitdagingen en houden van oplossingen die wérken in de praktijk. Onze kracht is om theorie te vertalen naar de praktijk en zo over te dragen dat mensen er mee verder kunnen. Benader ons gerust om met elkaar af te stemmen of met je mee te denken.

Preken
Wij verzorgen ook preken in een samenkomst of een jeugddienst. Dit kan over een specifiek thema gaan, over een bepaald Bijbelgedeelte of een preek naar eigen invulling. We stemmen graag met je af.

Combinatiepakketten
Je kunt bij ons een enkele spreekbeurt aanvragen, maar het is ook mogelijk om een combinatie aan te vragen van verschillende spreekbeurten. Je kunt bijvoorbeeld een serie van drie, vier of vijf avonden creëren, een themadag, of de invulling van een (kamp)weekend. Denk bijvoorbeeld aan een serie over seksualiteit, sociale media en risicogedrag, een serie over communicatie (in het gezin, met kinderen en met jongeren), of een serie over jeugdpastorale thema’s. Voor een combinatiepakket maken we in overleg een prijs op maat.

Inzet ervaringsdeskundigen
Bij onze spreekbeurten en preken in het kader van verslaving en risicogedrag is het mogelijk dat we een ervaringsdeskundige meenemen die zijn verhaal deelt.

Doelgroepen
We hebben de doelgroepen voor onze spreekbeurten ingedeeld in de volgende categorieën:

Kinderen
Kinderen ongeveer tussen 8 en 11 jaar oud, of groep 5 – 7.

Tieners/jongeren
Deze groep splitsen we in tieners tussen 11 en 15 jaar en jongeren tussen 15 en 18 jaar. We bieden hen dezelfde thema’s aan en hanteren dezelfde doelstellingen, maar passen het programma aan op hun eigen leeftijdsfase.

Intermediairs
Met intermediairs bedoelen we iedereen die werkt met kinderen of jongeren, vanuit een betaalde functie, als vrijwilligerswerk of als hobby: kinderwerkers, tienerleiders, jongerenwerkers, docenten, mentoren, pastoraal werkers, kerkelijk werkers, hulpverleners, gastouders of anderszins. Activiteiten die gericht zijn op intermediairs, bieden extra verdieping en meer ruimte voor inbreng vanuit de eigen praktijk van de deelnemers.

Ouders/gemeente
Speciaal voor ouders, opvoeders, gemeenteleden en andere belangstellenden bieden we spreekbeurten die toegankelijk zijn, voor iets grotere groepen mogelijk zijn en toch zowel diepgang als praktische tips en tools bevatten. Het is mogelijk om een spreekbeurt toe te spitsen op alleen ouders/opvoeders.

Wil je liever afwijken van deze indeling, heb je een andere doelgroep of heb je een ander idee, overleg dan over de mogelijkheden. We denken graag met je mee en zijn specialist in maatwerk.

Kosten
De kosten zijn in overleg.

Algemene voorwaarden
Op al onze activiteiten, producten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Privacy
We vinden jouw privacy belangrijk. Hier kun je lezen hoe we omgaan met jouw gegevens.