Wat we doen

Raise Up biedt toerusting op drie vlakken:

Kennis
Kennisdeling via een kenniscentrum op de website, via trainingen, spreekbeurten en publicaties.

Vaardigheden
Het aanleren en toepassen van vaardigheden in onderwijzing, toerusting, coaching en opvoeding van kinderen en jongeren.

Materialen
Praktische handvatten en ondersteuningsmiddelen om zelf mee aan de slag te gaan, zoals werkboeken, werkvormen, posters, kaarten en andere materialen.
k

De toerusting van Raise Up is gericht op drie niveaus:

Individu
Toerusting van een jeugdwerker, leerkracht, ouder, begeleider, buurvrouw of wie dan ook die zelf aan de slag wil om kinderen of jongeren sterk te maken. Raise Up kan bijspringen in de ondersteuning van een kind of jongere, maar biedt geen individuele trajecten aan voor kinderen of jongeren.

Groep
Toerusting van een team of een groep mensen die aan de slag wil om kinderen en jongeren sterk te maken. Raise Up biedt ook toerusting aan kinderen of jongeren in groepsverband (bijvoorbeeld binnen een kerk of school).

Organisatie
Toerusting binnen een organisatie, kerk of school qua beleid, visie, de praktische toepassing hiervan of de aansluiting met externe partijen.

We zijn gespecialiseerd in thema’s die te maken hebben met de weerbaarheid, preventie, opvoeding en (pastorale) zorg voor kinderen en jongeren.