Risicogedrag

Jongeren staat erom bekend dat ze risicovol gedrag vertonen: (overmatig) alcohol- of drugsgebruik, thrillseeking, criminaliteit of eetproblematiek. Je vraagt je soms af of ze wel nadenken over de keuzes die ze maken. Enerzijds hoort het nemen en inschatten van risico’s bij de normale ontwikkeling; mede door nieuwsgierigheid en het verlangen grenzen te verkennen en te leren respecteren. Anderzijds spelen naïviteit, een gevoel van onaantastbaarheid, media, zelfbeeld en groepsdruk een rol.

Kun je risicogedrag voorkomen of verminderen? Hoe kun je hen weerbaar maken op dit terrein? Jongeren zijn vaak nauwelijks op de hoogte van de oorzaken en de (schadelijke) gevolgen van risicogedrag en hebben regelmatig niet goed overdacht wat ze wel of niet willen en waarom. De juiste kennis, bewuste keuzes en sociale steun helpen hen om goede keuzes te maken. Jij kunt hier aan meewerken!

.

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt behandelen we het thema risicogedrag met een combinatie van kennisoverdracht, werkvormen, denktriggers en praktijkvoorbeelden. Wat is risicogedrag? Waarom doe je wat je doet? Wat helpt jou om een leuk leven te leiden? In een veilige sfeer is er ruimte voor eigen inbreng en krijgen de jongeren praktische tips en handvatten.

Doel

 • Jongeren weten wat risicogedrag inhoudt en welke gevolgen het kan hebben;
 • Jongeren weten welke factoren risicogedrag bevorderen en welke het verminderen;
 • Jongeren zijn zich bewust van grenzen en het kennen het belang van het kiezen van juiste grenzen;
 • Jongeren kunnen signalen van risicogedrag bij zichzelf en bij anderen herkennen;
 • Jongeren kennen de mogelijkheden tot herstel.

Onderwerpen

 • Risicogedrag
 • Oorzaken van risicogedrag
 • Factoren die risicogedrag beïnvloeden
 • Werking van verslavende middelen/gedragingen
 • Eigen gedrag herkennen
 • Tips uit de Bijbel
 • Herkennen van risico settings
 • Mogelijkheden tot herstel

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Maximaal 30 jongeren
Doelgroep: Jongeren van 11-15 jaar of 15-18 jaar

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt behandelen we met behulp van kennisoverdracht, werkvormen, beeldmateriaal en denktriggers het thema risicogedrag. Wat komen jongeren tegen? Waarom maken ze bepaalde keuzes? En hoe kun je hen daarin de juiste handvatten geven? Een training met actuele, bruikbare informatie en tips, gericht op de leefwereld en de ontwikkeling van jongeren. Het is mogelijk eigen casussen of situaties in te brengen of de training te richten op een specifiek onderdeel.

Doel

 • Deelnemers hebben kennis over verschillende (actuele) categorieën en vormen van risicogedrag;
 • Deelnemers kennen oorzaken en gevolgen van risicogedrag;
 • Deelnemers weten welke factoren risicogedrag bevorderen en welke het verminderen;
 • Deelnemers zijn zich bewust van het belang dat jongeren grenzen kennen en zelf de juiste grenzen leren bepalen;
 • Deelnemers kunnen signalen van risicogedrag herkennen;
 • Deelnemers kennen de mogelijkheden tot herstel.

Onderwerpen

 • Risicogedrag
 • Oorzaken van risicogedrag
 • Factoren die risicogedrag beïnvloeden
 • Werking van verslavende middelen/gedragingen
 • Signaleren van risicogedrag
 • Tips uit de Bijbel
 • Herkennen van risico settings
 • Mogelijkheden tot herstel

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 20 deelnemers
Doelgroep: Intermediairs van kinderen 4-11 jaar of 11-18 jaar

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt behandelen we met behulp van kennisoverdracht, werkvormen, beeldmateriaal en denktriggers het thema risicogedrag. Wat komen jongeren tegen? Waarom maken ze bepaalde keuzes? En hoe kun je hen daarin de juiste handvatten geven? Een training met actuele, bruikbare informatie en tips, gericht op de leefwereld en de ontwikkeling van jongeren.

Doel

 • Deelnemers hebben kennis over verschillende (actuele) categorieën en vormen van risicogedrag;
 • Deelnemers kennen oorzaken en gevolgen van risicogedrag;
 • Deelnemers weten welke factoren risicogedrag bevorderen en welke het verminderen;
 • Deelnemers zijn zich bewust van het belang dat jongeren grenzen kennen en zelf de juiste grenzen leren bepalen;
 • Deelnemers kunnen signalen van risicogedrag herkennen;
 • Deelnemers kennen de mogelijkheden tot herstel.

Onderwerpen

 • Risicogedrag
 • Oorzaken van risicogedrag
 • Factoren die risicogedrag beïnvloeden
 • Werking van verslavende middelen/gedragingen
 • Eigen gedrag herkennen
 • Tips uit de Bijbel
 • Herkennen van risico settings
 • Mogelijkheden tot herstel

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 30 deelnemers
Doelgroep: Ouders, gemeenteleden en andere belangstellenden

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.