Beleidscursus KJP

.Aanmeld button

Als kerkelijke gemeente draag je een bijzondere verantwoordelijkheid voor de kinderen en jongeren in je midden. Wie betrokken is bij hun levens ziet niet alleen plezier en vreugde, maar ook zorgen en problemen, groot of klein: ziekte, pesten, echtscheiding, rouw, kinderen met diagnoses, onzekerheid, risicogedrag, grensoverschrijdend gedrag… Zeker nu de jeugdhulpverlening beperkter wordt, neemt de noodzaak toe van adequaat handelen. Hoe begeleid je hen in dit soort situaties? Wat is de positie van de kerk/jeugdpastoraat ten opzichte van professionele hulpverlening? Hoe reageer je op geloofsvragen die ontstaan? Hoe voorkom je dat hen iets overkomt binnen de gemeente? Een veilige plek en een goed vangnet voor kinderen en jongeren creëren vraagt om een duidelijk beleid en om inbedding van dat beleid in de organisatiestructuren van de gemeente. En om afstemming tussen de verschillende onderdelen van de gemeente: kinderwerk, jeugdwerk, jeugdpastoraat, volwassenpastoraat en diaconie. Hiervoor zijn visie, kennis, vaardigheden, geduld en goede mensen noodzakelijk.

Tijdens de beleidscursus jeugdpastoraat werken we aan visie, kennis en vaardigheden om pastorale zorg voor kinderen en jongeren structureel vorm te geven binnen je eigen kerkelijke gemeente. Je krijgt advies, ondersteuning en praktische tips en tools, waarmee je aan een visie en een plan werkt voor je eigen gemeente. Allerlei thema’s passeren de revue, zodat je goed toegerust bent en ook in staat bent om anderen binnen je gemeente mee te nemen in de plannen en de uitwerking daarvan. Raise Up biedt behalve deze cursus ook advies en coaching om je hierbij te ondersteunen.

Onderwerpen 

Thema’s die aan bod komen zijn onder andere:

 • Structuur en samenwerking binnen de gemeente
 • Visie op jeugdpastoraat
 • Eigenschappen en kenmerken van jeugdpastoraat
 • Pastoraat aan jongens en meisjes, kinderen en tieners/jongeren
 • Samenwerking externe partijen (zoals professionele hulpverlening)
 • Grenzen: wat doe je wel/niet en waarom?
 • Zorganalyse
 • Communicatie en afstemming
 • Kwaliteit en protocollen
 • Juridische zaken (waaronder VOG, dossiervorming, privacy en aanbieden van professionele zorg ‘in huis’)
 • Supervisie en verantwoording
 • Crisispastoraat
 • Werken met vrijwilligers
 • Toerusten jeugdwerkers, pastoraal werkers
 • Veranderingsprocessen

 

Praktisch

Tijdsduur: 5 momenten van ongeveer 2,5 uur
Doelgroep: Voorgangers, predikanten, (jeugd)pastoraal werkers, jeugdouderlingen, kinderwerkers, jongerenwerkers, kerkelijk werkers
Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers
Materiaal: Cursusmap, certificaat

In onze agenda zie je waar en wanneer we de cursus gepland hebben. In overleg kunnen we natuurlijk ook een cursus bij jou in de buurt organiseren. Neem gerust contact met ons op om af te stemmen.

Kosten

De cursus op locatie kost €110,- p.p. (incl. btw). Bij deze kosten zijn inbegrepen: de cursusmap, een certificaat, de vijf trainingsmomenten, blijvende toegang tot onze online map met extra tools en materialen, koffie/thee en coaching/ondersteuning.

Info

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met Erik Smit (06 15601166), Wietske Noordzij (06 10663697) of info@raiseup.nl.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden!