God leren kennen

 

Mijn zoon van tien vierde pas geleden zijn kinderfeestje. We namen deze groep stuiterende pré-pubers mee naar het zwembad. En weet je wat het favoriete spel die avond was? Verstoppertje! Hoe oud je ook bent, het blijft leuk om op zoek te gaan naar wat verborgen is, als je weet dat je het zult vinden als je goed genoeg zoekt.

Dit zette mij aan het denken. Je wilt zo graag dat je kinderen God leren kennen in hun leven. Maar ze kunnen God niet zien, ze kunnen Hem (meestal) niet horen en ze kunnen Hem niet aanraken. Hoe kunnen ze Hem dan leren kennen? In de Bijbel staat dat je God zult vinden als je hem ‘ernstig’ zoekt (Spreuken 8:17). Dat is niet vluchtig even kijken, maar doorzetten, speuren en blijven zoeken. Wat me ineens opviel, is dat hier hetzelfde principe geldt als bij de jongens in het zwembad. Het is geen zoektocht, maar een ontdekkingstocht! Het is de bedoeling dat we zouden vinden! Je kunt van God gehoord hebben. Je kunt een beeld van Hem hebben. Maar je kunt iemand pas kennen als je tijd met hem doorbrengt. Zo is het ook met God. Hij nodigt je uit om op onderzoek uit te gaan en Hem écht te leren kennen. Dat is een prachtige ontdekkingstocht waar wij onze kinderen in mee mogen nemen.

 

Vanuit het hart

Salomo zegt in zijn boek Spreuken dat wijsheid begint met het vrezen van God. Dat betekent het kennen van God, weten wie Hij is, ontzag voor Hem hebben, Hem eren. Willen leven zoals Hij het bedoeld heeft. Dat is een heel andere benadering dan wij gewend zijn. Bij ons gaat het om goede cijfers op school, veel Bijbelkennis hebben of hard je best doen. Dat is waar we als opvoeders vaak erg op gericht zijn. Terwijl het in werkelijkheid gaat om iets wat veel dieper zit: wat leeft er in het hart? Daar vloeien immers ons gedrag en onze keuzes uit voort. Bij elk gedrag van kinderen helpt het om te kijken waar dit vandaan komt. De oorzaak aanpakken is tenslotte beter dan het symptoom bestrijden. Is je kind bijvoorbeeld ergens boos om, dan is het verstandig om met die boosheid en de oorzaak ervan aan de slag te gaan, in plaats van slechts te corrigeren op het vervelende gedrag dat hij laat zien.

Als je wilt dat je kind leeft naar Gods bedoeling, dan let je vanzelfsprekend op de zaken aan de buitenkant: naar de kerk gaan, bidden, Bijbelkennis, jeugdwerk, Gods leefregels kennen en toepassen, et cetera. Dat is allemaal belangrijk. Maar het gaat er uiteindelijk om wat er in het hart van je kind leeft. Welke plaats heeft God daar? Als Jezus bidt, vlak voor Zijn arrestatie en kruisdood, dan zegt Hij iets bijzonders: ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt’[1]. Het eeuwige leven begint bij het kennen van God. Als je weet wie Hij is, dan wil je Hem dienen. Dan wil je leven tot Zijn eer. Dan komt alles in een ander perspectief te staan!

 

Houvast in de storm

In het Oude Testament lees je al hoe belangrijk het is dat de kinderen leren wie God is. Als Israël na veertig jaar eindelijk door de Jordaan het Beloofde Land intrekt, krijgt Jozua de opdracht om twaalf stenen uit de rivier te halen en die op de oever van de Jordaan te leggen. Waarom? Als de kinderen vragen waarom die stenen daar liggen, moeten ze vertellen hoe God hen door de Schelfzee en door de Jordaan het Beloofde Land in heeft geleid. Opdat zij weten hoe machtig God is en ontzag voor Hem zouden hebben[2]. In Psalm 78 krijgen we de opdracht om de kinderen de ‘loffelijke daden van de Heere te vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft’. Waarom? ‘Zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen’[3].

Kinderen leren God kennen door te weten wat Hij heeft gedaan. Natuurlijk in de eerste plaats alles wat er in de Bijbel staat beschreven. Daarnaast ook wat Hij in jouw leven heeft gedaan en in hun eigen leven. Gods karakter en Zijn trouw worden zichtbaar door al die verhalen heen. Zo ontdek je dat God te vertrouwen is. Hij doet wat Hij belooft. Hij zorgt voor Zijn kinderen. Als je dan in een storm of crisis komt, als je twijfels en vragen krijgt, en je herinnert je alles wat God heeft gedaan, dan geeft dat je houvast, troost en vertrouwen. Hou samen met je kind of tiener een tijdje een gebedsschrift bij. Schrijf daarin alles op waar jullie voor bidden. Lees het regelmatig eens met elkaar terug en kijk wat er gebeurd is met de punten waar je voor gebeden hebt. Het is bijzonder om te zien hoeveel gebeden er verhoord worden!

 

Zijn Naam

Het eerste wat je van iemand wilt weten als je hem leert kennen, is zijn naam. In onze tijd zegt een naam niet meer zoveel. Wij kiezen een naam vooral omdat we hem mooi vinden. In de Bijbel worden namen vaak gegeven om hun betekenis. Zoals Abraham en Sarah hun zoon Izak noemen. Dit betekent ‘hij lacht’. De geboorte van deze langverwachte zoon maakte hen weer blij. Wist je dat in de Bijbel  meer dan honderd verschillende namen voor God staan, die allemaal iets zeggen over wie Hij is? Bijvoorbeeld El Elyon, de Allerhoogste. Of Adonai, mijn Heer/Meester. Het is mooi en zo goed om kinderen vertrouwd te maken met de namen van God, ook op die manier leren ze meer over Wie Hij is.

Als God Mozes roept om terug te gaan naar Egypte om het volk Israël te bevrijden, dan vraagt Mozes naar Zijn Naam. God antwoordt: ‘Ik ben die Ik ben’[4]. De naam JHWH betekent ‘Ik zal erbij zijn’. Jezus krijgt de naam Immanuël[5]: ‘God met ons’. Vlak voor Zijn hemelvaart zegt Jezus: ‘En onthoud dit, Ik ben met jullie, alle dagen tot de voleinding van de wereld’[6]. Door de hele Bijbel heen zegt God steeds tegen ons: ‘Ik zal er zijn, Ik ben bij je’. We raken zo snel afgeleid door de dingen om ons heen, dat we dit zo snel dreigen te vergeten. Maar God is er. Hij is bij ons. Hij wil dat we Hem leren kennen. Hij wil dat onze kinderen Hem leren kennen. Zodat het hen goed zal gaan. Het is het belangrijkste wat je hen mee kunt geven in hun leven!

 

Tip

Samen met Willemijn de Weerd schreven we het gezinsdagboek ‘God beter leren kennen’. Wil je je samen met je kinderen verdiepen in wie God is, dan is dit gezinsdagboek echt iets voor jullie! In veertig dagen ga je op ontdekkingstocht door de Bijbel en maak je tegelijk op een toegankelijke manier kennis met een aantal Hebreeuwse letters en woorden.

Cover versie 2

 

[1] Johannes 17:3, Herziene Statenvertaling
[2] Jozua 4:20-24
[3] Vers 1-9, Herziene Statenvertaling
[4] Exodus 3:14
[5] Jesaja 7:14
[6] Mattheus 28:21

 

N.B. Dit artikel is in maart 2017 gepubliceerd in De Uitdaging.