Wie we zijn

We zijn een beweging van heel verschillende mensen, met eigen ervaringen, kennis en achtergronden. We zetten ons in voor kinderen en jongeren, vanuit een grote liefde voor God en voor jonge mensen. Ieder met zijn eigen talenten en zijn eigen mogelijkheden.

Erik Smit en Wietske Noordzij zijn Raise Up gestart in maart 2015. Klik hier als je meer over hen wilt weten. Het is hun overtuiging dat jonge mensen liefde, onderwijs, veiligheid en begeleiding nodig hebben van mensen uit hun eigen omgeving, om op te groeien naar Gods beeld en hun plaats in te nemen in Zijn Koninkrijk. Die mensen wil Raise Up toerusten en in beweging brengen om verschil te maken in de levens van de kinderen en jongeren om hen heen. Erik en Wietske doen dat niet alleen, maar samen met vele anderen die op verschillende manieren betrokken zijn bij Raise Up. Ook mee doen? Kijk dan bij ‘Doe mee’!

We geloven in de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. God is de Schepper van het leven; Hij weet hoe het geleefd moet worden. In zijn algemeenheid, maar ook voor ieder persoonlijk in elke situatie en op elk moment. De wijsheid van God is dieper dan verstand of menselijk inzicht. Gods Woord en Zijn Geest vormen samen een onwankelbaar fundament in het leven. Van alles wat je een kind mee kunt geven, is dat het meest kostbare.

Door wijsheid wordt een huis gebouwd en door inzicht wordt het gegrondvest. Door kennis worden binnenkamers gevuld met allerlei kostbare en aangename bezittingen. – Spreuken 24: 3-4.

Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de andere. – Spreuken 27: 17 (NBG)

Als (mede-)opvoeder werk je mee aan het levenshuis dat een kind bouwt. Wijsheid, kennis en inzicht vormen een stevig fundament en een goed gevuld huis: ontzag voor God, het leren maken van goede keuzes, het kennen van Gods Woord en een goed ontwikkeld geweten. Er ligt zoveel kennis in de Bijbel opgeborgen, het is net schatgraven! Een boeiende ontdekkingstocht die niet alleen kinderen en jongeren verandert en opbouwt, maar ook wie het doorgeeft.

Als mens kun je nooit al die facetten doorgronden. Daarom heb je elkaar nodig, om te scherpen, aan te vullen, te corrigeren en te stimuleren. Raise Up is een beweging voor iedereen die daar mee aan de slag wil. Met elkaar weten we meer en komen we verder!