Raise Up steunen

Raise Up wil de kosten voor toerusting en materialen zo laag mogelijk houden, maar kiest er voor om veel tijd en energie te investeren in ontwikkeling en kennisdeling. Voor de meeste van die werkzaamheden ontvangen we geen inkomsten; ons verlangen is om zoveel mogelijk informatie kosteloos ter beschikking te stellen. Daarnaast zijn er verschillende projecten waar de aanvrager(s) geen kostendekkende vergoeding voor kunnen betalen, of waarvan we de prijs met behulp van financiële ondersteuning willen verlagen. Voor dit deel van het werk is financiële ondersteuning ontzettend welkom. Je kunt ons ondersteunen door een gift over te maken, door een actie te organiseren of door ons structureel te ondersteunen. Op dit moment zijn giften aan Raise Up nog niet aftrekbaar van de belasting. Je kunt een gift overmaken op ons rekeningnummer NL89INGB0006736426  op naam van Raise Up.

Je kunt ons ook steunen met materialen, apparatuur of andere zaken die we voor het werk nodig hebben. Wil je ons ergens mee steunen of heb je een idee, neem dan contact met ons op!