Maak ze sterk

Kinderen en jongeren groeien op in een maatschappij waarin veel op hen af komt. De ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar in hoog tempo op. Allerlei zaken beïnvloeden hun denken, hun gedrag, hun overtuigingen en hun keuzes. Hoe maak je hen bestand tegen verkeerde invloeden? Hoe voorkom je verkeerde keuzes? Hoe maak je ze weerbaar, sterk en moedig? Hoe maak je ze bestand tegen groepsdruk, pestgedrag en grensoverschrijdend gedrag? Wat zijn goede grenzen? Hoe combineer je veiligheid, vertrouwen en zelfredzaamheid?

Deze tijd vraagt niet alleen veel van kinderen en jongeren, maar ook van hun opvoeders! Tal van vragen komen ook op ons af. Hoe leer je hen gezond omgaan met sociale media, gamen, internet of seksualiteit? Hoe leer je hen goede vriendschappen aangaan en onderhouden? Hoe help je hen zichzelf aanvaarden? Hoe bouw je aan zelfvertrouwen? En hoe laat je hen de waarde ontdekken van een leven met God? Onze kinderen en jongeren groeien op in een onzekere wereld; oorlogen ver en dicht(er)bij, natuurrampen, ziekten en talloze andere problemen geven zorgen en onrust.

Zij hebben goede voorbereiding, goede begeleiding en stevige houvast nodig om staande te blijven en hun weg te vinden. En dat kan! Iedereen kan bijdragen aan een sterke volgende generatie, die zijn plek in kan nemen in de maatschappij en in Gods Koninkrijk. God is niet veranderd. Zijn belofte is nog steeds van kracht: “Wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd, want Ik ben met je” (Jozua 1:9). Laten we niet moedeloos worden en niet afwachten, maar in actie komen. Ze hebben ons nodig.

Beschrijving

Tijdens deze spreekbeurt werken we op een creatieve manier aan sociaal-emotionele weerbaarheid. Met verschillende werkvormen creëren we bewustwording en behandelen we vragen als: hoe sta je stevig in je schoenen? Hoe maak je keuzes? Hoe reageer je op groepsdruk of pestgedrag? In een veilige sfeer is er ruimte voor eigen inbreng en krijgen de kinderen praktische tips en tools.

Doel

 • Kinderen weten wat weerbaarheid is;
 • Kinderen weten dat ze waardevol zijn;
 • Kinderen weten welke factoren hen helpen goede keuzes te maken en welke factoren verkeerde keuzes bevorderen;
 • Kinderen weten wat ze moeten doen als ze een verkeerde keuze hebben gemaakt;
 • Kinderen kennen verschillende manieren om te reageren op groepsdruk, pestgedrag en grensoverschrijdend gedrag.

Onderwerpen

 • Weerbaarheid, mentaal en sociaal-emotioneel
 • Invloed van media, vrienden en omgeving
 • Zelfaanvaarding
 • Zelfvertrouwen
 • Lichaamstaal
 • Grenzen
 • Groepsdruk
 • Bijbelse tips
 • Herstel na verkeerde keuzes

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Maximaal 30 kinderen
Doelgroep: Kinderen van 8-11 jaar

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt werken we met een combinatie van kennisoverdracht, werkvormen, denktriggers en praktijkvoorbeelden aan (sociaal-emotionele) weerbaarheid. Hoe sta je stevig in je schoenen? Hoe maak je goede keuzes? Hoe moet je omgaan met groepsdruk, pestgedrag of grensoverschrijdend gedrag? In een veilige sfeer is er ruimte voor eigen inbreng en krijgen de jongeren praktische tips en tools.

Doel

 • Jongeren weten wat weerbaarheid is;
 • Jongeren weten dat ze waardevol zijn;
 • Jongeren weten welke factoren hen helpen goede keuzes te maken en welke factoren verkeerde keuzes bevorderen;
 • Jongeren kennen verschillende manieren om te reageren op groepsdruk, pestgedrag en grensoverschrijdend gedrag;
 • Jongeren kunnen risico-settings herkennen;
 • Jongeren weten wat ze moeten doen als ze een verkeerde keuze hebben gemaakt.

Onderwerpen

 • Weerbaarheid, mentaal en sociaal-emotioneel
 • Invloed van media, vrienden en omgeving
 • Zelfaanvaarding
 • Zelfvertrouwen
 • Lichaamstaal
 • Beschermende factoren
 • Risicofactoren
 • Grenzen
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Groepsdruk
 • Bijbelse tips
 • Herstel na verkeerde keuzes

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Maximaal 30 jongeren
Doelgroep: Jongeren van 11-15 jaar of 15-18 jaar

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt gaan we met een combinatie van kennisoverdracht, werkvormen, beeldmateriaal en denktriggers aan de slag met weerbaarheid. Hoe maak je kinderen/jongeren sterk? Wat hebben ze nodig in deze tijd? Een training met actuele, bruikbare informatie en tips, gericht op de leefwereld en de ontwikkeling van kinderen/jongeren. Het is mogelijk eigen casussen of situaties in te brengen of de training te richten op een specifiek onderdeel.

Doel

 • Deelnemers weten uit welke elementen weerbaarheid is opgebouwd;
 • Deelnemers weten welke factoren helpen goede keuzes te maken en welke factoren verkeerde keuzes bevorderen;
 • Deelnemers kennen verschillende manieren hoe kinderen/jongeren kunnen omgaan met groepsdruk, pestgedrag en grensoverschrijdend gedrag;
 • Deelnemers weten risico-settings te herkennen;
 • Deelnemers weten hoe zij kunnen investeren in de weerbaarheid van kinderen/jongeren;
 • Deelnemers weten wat ze kunnen doen als een kind/jongere een verkeerde keuze heeft gemaakt of iets vervelends heeft mee gemaakt.

Onderwerpen

 • Weerbaarheid, mentaal en sociaal-emotioneel
 • Invloed van media, vrienden en omgeving
 • Zelfaanvaarding
 • Zelfvertrouwen
 • Lichaamstaal
 • Beschermende factoren
 • Risicofactoren
 • Grenzen
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Groepsdruk
 • Bijbelse tips
 • Herstel na verkeerde keuzes
 • Visie/beleid binnen de kerk/school/organisatie (optie)

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 20 deelnemers
Doelgroep: Intermediairs van kinderen 4-11 jaar of 11-18 jaar

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt gaan we met een combinatie van kennisoverdracht, werkvormen, beeldmateriaal en denktriggers aan de slag met weerbaarheid. Hoe maak je kinderen/jongeren sterk? Wat hebben ze nodig in deze tijd? Een training met actuele, bruikbare informatie en tips, gericht op de leefwereld en de ontwikkeling van kinderen/jongeren.

Doel

 • Deelnemers weten uit welke elementen weerbaarheid is opgebouwd;
 • Deelnemers weten welke factoren helpen goede keuzes te maken en welke factoren verkeerde keuzes bevorderen;
 • Deelnemers kennen verschillende manieren hoe kinderen/jongeren kunnen omgaan met groepsdruk, pestgedrag en grensoverschrijdend gedrag;
 • Deelnemers kunnen risico-settings herkennen;
 • Deelnemers weten hoe zij kunnen investeren in de weerbaarheid van kinderen/jongeren;
 • Deelnemers weten wat ze kunnen doen als een kind/jongere een verkeerde keuze heeft gemaakt of iets vervelends heeft mee gemaakt.

Onderwerpen

 • Weerbaarheid, mentaal en sociaal-emotioneel
 • Invloed van media, vrienden en omgeving
 • Zelfaanvaarding
 • Zelfvertrouwen
 • Lichaamstaal
 • Beschermende factoren
 • Risicofactoren
 • Grenzen
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Groepsdruk
 • Bijbelse tips
 • Herstel na verkeerde keuzes

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 30 deelnemers
Doelgroep: Ouders, gemeenteleden en andere belangstellenden

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.