Sterk in geloof

Kinderen en jongeren groeien op in een maatschappij vol mogelijkheden en uitdagingen, verweven met het internet, voornamelijk gericht op jezelf en je eigen ontwikkeling en prestaties en zonder een sterke basis van zekerheden. Om staande te blijven in deze maatschappij moet je stevig in je schoenen staan. Jongeren hebben houvast nodig. Waar kan ik van op aan, wat is echt en wat is nep? Hoe zit het leven in elkaar? Wat is wel of niet belangrijk? Wat wil ik met mijn leven? Waar besteed ik aandacht, tijd en geld aan en waarom? Zomaar een aantal vragen waar elke jongere mee worstelt. Juist bij deze vragen speelt geloof een buitengewone rol: ‘Is de Bijbel relevant? Wat kun je ermee in de 21e eeuw? Welke rol speelt God in mijn leven?’

In een cultuur waar ook deze zaken op losse schroeven staan, moeten jongeren geestelijk weerbaar zijn. Hoe krijg je dat voor elkaar? Wat hebben ze daarvoor nodig? Hoe help je hen hun weg te vinden? Hoe kun je hen laten groeien en sterk maken in hun geloof? Een boeiend en actueel onderwerp, wat verdieping en aandacht verdient! Paulus geeft onder meer in de brief aan de Efeziërs een aantal belangrijke elementen die elke christen nodig heeft om te strijden en staande te blijven. Niet alleen in mooie woorden, maar ook in krachtige daden. Handelen spreekt immers luider dan woorden, zeker bij jongeren. Maak hen bewust van de strijd die gaande is en maak hen sterk en weerbaar!

 

Beschrijving

In deze interactieve spreekbeurt werken we met een combinatie van kennis, beeldmateriaal, actualiteiten en werkvormen aan geestelijke weerbaarheid. Wat is wel of niet belangrijk in het leven? Waar ga je voor en waarom? Hoe relevant is je geloof? Hoe blijf je stevig in je schoenen staan? Er is ruimte voor vragen en de jongeren krijgen gerichte handvatten, tips en tools.

Doel

 • Jongeren weten het belang van bewuste keuzes maken als het gaat om hun leven en hun functioneren in de maatschappij/wereld;
 • Jongeren kennen de geestelijke wapenrusting (Efeziërs 6) en de toepassing ervan;
 • Jongeren weten hoe sterk(er) in hun geloof te staan;
 • Jongeren weten welke invloeden hen weerhouden om het evangelie uit te dragen.

Onderwerpen

 • Invloeden vanuit de maatschappij
 • Geestelijke wapenrusting
 • Waarheid versus leugen
 • Actief versus passief
 • Zekerheden versus onzekerheden
 • Eenheid versus verdeeldheid
 • Onderscheidingsvermogen

Praktische zaken

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Maximaal 30 jongeren
Doelgroep: Jongeren van 11-15 jaar of 15-18 jaar

Beschrijving

In deze interactieve training behandelen we het thema geestelijke weerbaarheid. Met behulp van kennis, beeldmateriaal, denktriggers en werkvormen gaan we in op actualiteiten, geloofsvragen en handvatten die de Bijbel geeft. De training geeft bruikbare informatie en praktische tips, gericht op de leefwereld en beleving van jongeren. Het is mogelijk eigen casussen in te brengen of de training te richten op specifieke situaties.

Doel

 • Deelnemers kennen het belang van bewuste keuzes maken als het gaat om leven en functioneren in de maatschappij/wereld;
 • Deelnemers weten hoe kinderen/jongeren de geestelijke wapenrusting (Efeziërs 6) kunnen begrijpen en toepassen;
 • Deelnemers weten/herkennen welke invloeden kinderen/jongeren weerhouden om het evangelie uit te dragen

Onderwerpen

 • Invloeden vanuit de maatschappij
 • Geestelijke wapenrusting
 • Waarheid versus leugen
 • Actief versus passief
 • Zekerheden versus onzekerheden
 • Eenheid versus verdeeldheid
 • Onderscheidingsvermogen

Praktische zaken

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 -2 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 20 deelnemers
Doelgroep: Intermediairs van kinderen van 4-11 jaar of jongeren van 11-18 jaar

Beschrijving

In deze interactieve training behandelen we het thema geestelijke weerbaarheid. Met behulp van kennis, beeldmateriaal, denktriggers en werkvormen gaan we in op actualiteiten, geloofsvragen en handvatten die de Bijbel geeft. De training geeft bruikbare informatie en praktische tips, gericht op de leefwereld en beleving van jongeren.

Doel

 • Deelnemers kennen het belang van bewuste keuzes maken als het gaat om leven en functioneren in de maatschappij/wereld;
 • Deelnemers weten hoe kinderen/jongeren de geestelijke wapenrusting (Efeziërs 6) kunnen begrijpen en toepassen;
 • Deelnemers weten/herkennen welke invloeden kinderen/jongeren weerhouden om het evangelie uit te dragen.

Onderwerpen

 • Invloeden vanuit de maatschappij
 • Geestelijke wapenrusting
 • Waarheid versus leugen
 • Actief versus passief
 • Zekerheden versus onzekerheden
 • Eenheid versus verdeeldheid
 • Onderscheidingsvermogen

Praktische zaken

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 -2 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 30 deelnemers
Doelgroep: Ouders, gemeenteleden en andere belangstellenden