KJP – beleid

Pesten, sexting, risicogedrag, echtscheiding, kinderen met een kenmerk, rouw en verdriet… wie betrokken is bij de levens van kinderen en jongeren ziet niet alleen plezier en vreugde, maar ook zorgen en problemen, klein of groot. Als kerkelijke gemeente draag je een bijzondere verantwoordelijkheid voor de kinderen en jongeren in je midden. Hoe vul je dat in? Wat is de positie van de kerk/jeugdpastoraat ten opzichte van professionele hulpverlening? Hoe handel je in complexe situaties als mishandeling of overlijden?

Een veilige plek en een goed vangnet voor kinderen en jongeren creëren vraagt om een duidelijk beleid en om inbedding van dat beleid in de organisatiestructuren van de gemeente. Hiervoor zijn visie, kennis, vaardigheden, geduld en goede mensen noodzakelijk. Zeker nu de jeugdhulpverlening beperkter wordt, neemt de noodzaak toe van adequaat handelen. Laat de kerk een veilige plek zijn en blijven van zorg, steun en aandacht voor de volgende generatie!

 

Beschrijving

Deze interactieve training is gericht op de beleidskant van jeugdpastoraat binnen de kerkelijke gemeente. Wat is de visie? Hoe kun je jeugdpastoraat organiseren, versterken of inbedden? Waar moet je aan denken? Verschillende onderwerpen komen aan bod, gericht op de visie, situatie en praktijk van de betreffende gemeente.

Doel

 • Deelnemers weten hoe jeugdpastoraat kan worden ingebed in de eigen organisatie;
 • Deelnemers weten de sterke en zwakke punten van de eigen situatie in beeld te krijgen;
 • Deelnemers weten jeugdpastoraat en professionele hulpverlening te onderscheiden;
 • Deelnemers weten welke factoren en kaders een belangrijke rol spelen omtrent (de beleidskant van) jeugdpastoraat.

Onderwerpen

 • Visie omtrent jeugdpastoraat
 • Verschil en afstemming tussen jeugdpastoraat en professionele hulpverlening
 • Jeugdpastoraat inbedden in de organisatie
 • Werken met vrijwilligers
 • Veiligheid
 • Juridische richtlijnen
 • Protocollen

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 20 deelnemers
Doelgroep: Intermediairs van kinderen 4-11 jaar of 11-18 jaar

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.