Verslaving

Bijna iedereen komt in contact met middelen of gewoonten met een verslavend karakter. Bekende verslavingen zijn roken, alcohol, drugs, gamen, sociale media, seksverslaving en gokken. Maar ook aan koffie, sporten of werk kun je vastzitten. Je bent niet zomaar verslaafd; een verslaving ontwikkelt zich volgens een bepaald patroon. Jongeren hebben een grotere vatbaarheid voor het ontwikkelen van een verslaving. Door nieuwsgierigheid, groepsdruk, beïnvloeding door de media, onzekerheid of impulsiviteit. In het begin voelt het goed, maar langzaam gaat de verslaving overheersen. Bijna alle aandacht, tijd, geld en energie wordt erin gestoken.

Hoe weerbaarder een kind is, hoe meer hij geneigd is goede keuzes te maken en hoe eerder hij de weg naar herstel vindt. Maar hoe maak je ze weerbaar? Hoe voorkom je verslaving? Hoe hou je contact als je een jongere ziet ‘wegglijden’? De juiste kennis, voorbereid zijn, veilige grenzen, bewuste keuzes en sociale steun helpen hen om goede keuzes te maken. En als het nodig is, de weg naar herstel te vinden. Jij kunt hier aan meewerken!

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt behandelen we het thema verslaving met een combinatie van kennisoverdracht, werkvormen, denktriggers en praktijkvoorbeelden. Wat is verslaving? Hoe ontstaat het? (Hoe) kun je het voorkomen? Een training met actuele, bruikbare informatie en tips, gericht op de leefwereld en de ontwikkeling van jongeren. Het is mogelijk de training te richten op een specifieke verslaving of te combineren met een ervaringsdeskundige die zijn verhaal vertelt.

Doel

 • Jongeren weten wat verslaving inhoudt en hoe het ontstaat;
 • Jongeren weten welke gevolgen verslaving kan hebben;
 • Jongeren weten de kenmerken van verschillende veelvoorkomende verslavingen;
 • Jongeren weten welke factoren verslaving bevorderen en welke het verminderen;
 • Jongeren kunnen signalen van verslaving bij zichzelf en bij anderen herkennen;
 • Jongeren kennen de mogelijkheden tot herstel.

Onderwerpen

 • Verslaving
 • Oorzaken van verslaving
 • Factoren die verslavingsgedrag beïnvloeden
 • Cirkel van verslaving
 • Werking van verslavende middelen/gedragingen
 • Eigen gedrag herkennen
 • Verslaving signaleren
 • Invloed van vrienden en media
 • Tips uit de Bijbel
 • Mogelijkheden tot herstel

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Maximaal 30 jongeren
Doelgroep: Jongeren van 11-15 jaar of 15-18 jaar

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt behandelen we het thema verslaving vanuit de actualiteiten en gericht op de praktische toepassing in de omgang met kinderen of jongeren. Wat komen ze tegen? Hoe ontstaat een verslaving? Hoe leer je hen goede keuzes maken en hoe voorkom je verslaving? Een training met werkvormen, denktriggers, bruikbare informatie en praktische tips. Het is mogelijk eigen casussen in te brengen of de training te richten op een specifieke verslaving.

Doel

 • Deelnemers weten wat verslaving inhoudt en hoe het ontstaat;
 • Deelnemers weten welke gevolgen verslaving kan hebben;
 • Deelnemers weten de kenmerken van verschillende veelvoorkomende verslavingen;
 • Deelnemers weten welke factoren verslaving bevorderen en welke het verminderen;
 • Deelnemers kunnen signalen van verslaving bij jongeren herkennen;
 • Deelnemers kennen de mogelijkheden tot herstel.

Onderwerpen

 • Verslaving
 • Werking van verslavende middelen/gedragingen
 • Oorzaken en gevolgen van verslaving
 • Factoren die verslavingsgedrag beïnvloeden
 • Cirkel van verslaving
 • Herkennen van risico settings
 • Verslaving signaleren
 • Invloed van vrienden en media
 • Tips uit de Bijbel
 • Mogelijkheden tot herstel
 • Verslavingspreventie inbedden in beleid/structuur van de kerk/school/organisatie (optie)

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 20 deelnemers
Doelgroep: Intermediairs van kinderen 4-11 jaar of 11-18 jaar

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt behandelen we het thema verslaving vanuit de actualiteiten en gericht op de praktische toepassing in de omgang met kinderen of jongeren. Wat komen ze tegen? Hoe ontstaat een verslaving? Hoe leer je hen goede keuzes maken en hoe voorkom je verslaving? Een training met werkvormen, denktriggers, bruikbare informatie en praktische tips. Het is mogelijk de training te richten op een specifieke verslaving.

Doel

 • Deelnemers weten wat verslaving inhoudt en hoe het ontstaat;
 • Deelnemers weten welke gevolgen verslaving kan hebben;
 • Deelnemers weten de kenmerken van verschillende veelvoorkomende verslavingen;
 • Deelnemers weten welke factoren verslaving bevorderen en welke het verminderen;
 • Deelnemers kunnen signalen van verslaving bij jongeren herkennen;
 • Deelnemers kennen de mogelijkheden tot herstel.

Onderwerpen

 • Verslaving
 • Werking van verslavende middelen/gedragingen
 • Oorzaken en gevolgen van verslaving
 • Factoren die verslavingsgedrag beïnvloeden
 • Cirkel van verslaving
 • Herkennen van risico settings
 • Verslaving signaleren
 • Invloed van vrienden en media
 • Tips uit de Bijbel
 • Mogelijkheden tot herstel

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 30 deelnemers
Doelgroep: Ouders, gemeenteleden en andere belangstellenden

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.