All-ways connecting

 

Wie kijkt niet als er een berichtje binnenkomt op zijn mobiel? We zijn allemaal nieuwsgierig en willen graag weten wat het is. Stel je voor dat je iets mist of dat iets zo belangrijk is dat je snel moet reageren. Sociale media stellen je in staat om snel, gericht, dagelijks, goedkoop en laagdrempelig met elkaar in contact te blijven. Elk mens wil graag gezien, gehoord en gekend worden. Zeker voor kinderen en jongeren is die behoefte enorm groot en sociale media voorzien precies in die behoefte. Maar is dat werkelijk zo? Word je via sociale media werkelijk gezien, gekend en gehoord of lijkt dat maar zo? Hoe voorzie je op een goede manier in die behoefte bij jezelf? En hoe leer je kinderen en jongeren dat te doen?

De wereld van sociale media is voortdurend in ontwikkeling en zeker binnen de jongerencultuur zijn die veranderingen en ontwikkelen niet altijd makkelijk bij te houden. Toch moet je weten wat kinderen en jongeren tegenkomen om te kunnen bepalen welke vaardigheden, grenzen en richtlijnen ze nodig hebben om goede keuzes te maken. Maar hoe bepaal je die richtlijnen en grenzen? Wat is passend bij welke leeftijd? Hoe bescherm je hen tegen gevaren en risico’s? De Bijbel heeft ook wat betreft sociale media zinvolle handvatten en principes die de moeite van het ontdekken waard zijn.

Sociale media vormen een onlosmakelijk onderdeel van het leven in de 21e eeuw. Naast veiligheid en privacy, vraagt dit ons vooral om (opnieuw) na te denken over communicatie, vriendschap en contact. We kunnen niet van onze kinderen en jongeren verwachten dat ze zelf de weg wel vinden, maar zullen hen op een goede, doordachte en passende manier moeten begeleiden en ondersteunen. En misschien betekent dit dat we eerst bij onszelf moeten beginnen?

 

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt behandelen we verschillende aspecten van sociale media: o.a. veiligheid, privacy, vriendschap, vertrouwen, grenzen, communicatie. Door middel van kennisoverdracht, werkvormen, denktriggers en beeldmateriaal worden de jongeren aan het denken gezet en krijgen ze bruikbare tips en tools om sociale media een gezonde plek in hun leven te geven.

Doel

 • Jongeren kennen de positieve en de negatieve elementen/gevaren van sociale media;
 • Jongeren kennen het belang van gezond omgaan met sociale media;
 • Jongeren weten welke factoren ongezond omgaan met sociale media bevorderen en welke factoren dit voorkomen/verminderen;
 • Jongeren kennen het belang van privacy en bescherming van hun profiel, account en persoonlijke gegevens;
 • Jongeren weten de kenmerken van goede vriendschap;
 • Jongeren kunnen de signalen van ongezond omgaan met sociale media herkennen bij zichzelf en bij anderen;
 • Jongeren kennen de mogelijkheden tot herstel.

Onderwerpen

 • Actualiteiten
 • Voor- en nadelen van sociale media
 • Veiligheid en privacy
 • Vertrouwen
 • Grenzen
 • Communicatie
 • Sociale vaardigheden
 • Vriendschap
 • Groepsdruk
 • Tips en richtlijnen uit de Bijbel
 • Mogelijkheden tot herstel

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Maximaal 30 jongeren
Doelgroep: Jongeren van 11-15 jaar of 15-18 jaar

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt bespreken we verschillende facetten van het thema sociale media vanuit de actuele ontwikkelingen in de leefwereld van kinderen/jongeren. Wat zijn goede handvatten, tips en tools waar ze echt mee geholpen zijn? Een training die tot nadenken stemt en gericht is op de dagelijkse praktijk. Het is mogelijk eigen casussen in te brengen of de training te richten op een specifiek onderdeel.

Doel

 • Deelnemers kennen de verschillende actuele sociale media;
 • Deelnemers kennen de impact van sociale media in de levens van kinderen/jongeren;
 • Deelnemers weten welke factoren ongezond omgaan met sociale media bevorderen en welke het voorkomen/verminderen;
 • Deelnemers denken na over grenzen en richtlijnen;
 • Deelnemers weten kinderen/jongeren te coachen op het terrein sociale media;
 • Deelnemers kunnen signalen van ongezond gebruik van sociale media herkennen;
 • Deelnemers kennen de mogelijkheden tot herstel.

Onderwerpen

 • Actualiteiten en ontwikkelingen
 • Voor- en nadelen van sociale media
 • Veiligheid en privacy
 • Vertrouwen
 • Grenzen
 • Sociale vaardigheden
 • Vriendschap
 • Groepsdruk
 • Communicatie met kinderen/jongeren
 • Signaleren
 • Tips en richtlijnen uit de Bijbel
 • Mogelijkheden tot herstel
 • Visie en beleid omtrent sociale media in de kerk/school/organisatie

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 20 deelnemers
Doelgroep: Intermediairs van kinderen  4-11 jaar of 11-18 jaar

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt bespreken we verschillende facetten van het thema sociale media vanuit de actuele ontwikkelingen in de leefwereld van kinderen/jongeren. Wat zijn goede handvatten, tips en tools waar kinderen/jongeren echt mee geholpen zijn? Een training die tot nadenken stemt en gericht is op de dagelijkse praktijk.

Doel

 • Deelnemers kennen de verschillende actuele sociale media;
 • Deelnemers kennen de impact van sociale media in de levens van kinderen/jongeren;
 • Deelnemers weten welke factoren ongezond omgaan met sociale media bevorderen en welke het voorkomen/verminderen;
 • Deelnemers denken na over grenzen en richtlijnen;
 • Deelnemers kunnen signalen van ongezond gebruik van sociale media herkennen;
 • Deelnemers kennen de mogelijkheden tot herstel.

Onderwerpen

 • Actualiteiten en ontwikkelingen
 • Voor- en nadelen van sociale media
 • Veiligheid en privacy
 • Vertrouwen
 • Grenzen
 • Sociale vaardigheden
 • Vriendschap
 • Groepsdruk
 • Communicatie met kinderen/jongeren
 • Signaleren
 • Tips en richtlijnen uit de Bijbel
 • Mogelijkheden tot herstel

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 30 deelnemers
Doelgroep: Ouders, gemeenteleden en andere belangstellenden

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.