Gamen, a way of life!?

Gamen is niet meer weg te denken. Iedereen speelt: jong en oud, jongens en meiden, vaders en moeders. Voor de een is het een manier van ontspannen, voor de ander een kick om steeds verder te komen, beter te worden en moeilijke situaties te overwinnen. De ontwikkelingen gaan snel: nieuwe games en levels, technieken en versies volgen elkaar razendsnel op. Nog mooier, nog aantrekkelijker, nog belevingsvoller, nog prikkelender. De aantrekkingskracht is groot en de game-industrie heeft er belang bij dat iedereen meer, vaker en langer speelt. Voor veel jongeren is gamen a way of life. Is dat erg?

Er zijn onderzoekers die waarschuwen voor de gevaren van agressie, gezondheid en verslaving, anderen roemen juist de educatieve voordelen. Hoe moet je daarmee omgaan? Wat is normaal? Welke grenzen zijn verstandig? Geeft de Bijbel bruikbare richtlijnen? En wat speelt er eigenlijk allemaal? Welke games krijgen kinderen en jongeren vandaag voorgeschoteld? Hoe bescherm je ze tegen verkeerde input? Hoe voorkom je dat ze een gameverslaving ontwikkelen? Juist voor opvoeders is het lastig om steeds bij te blijven en antwoorden te vinden op deze vragen.

Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar, nieuwsgierig en zitten nog in het vormingsproces van patronen in hun leven. Daarom hebben ze goede begeleiding, duidelijke grenzen en richtlijnen nodig, zeker op het gebied van gamen. Dat vraagt (ook) wat van hun omgeving, maar ze zijn die investering meer dan waard!

 

 

Beschrijving

Tijdens deze interactieve training werken we met verschillende activiteiten aan bewustwording en meningsvorming over gamen. De jongeren worden getriggerd, uitgedaagd en toegerust. Ze krijgen gerichte handvatten, tips en tools om goede keuzes te maken en afhankelijkheid te voorkomen.

Doel

 • Jongeren zijn zich bewust van hun eigen gedrag en de invloed daarvan op anderen;
 • Jongeren denken na over grenzen;
 • Jongeren herkennen de invloed van gamen op hun emoties;
 • Jongeren weten wat gameverslaving inhoudt en wat oorzaken en gevolgen hiervan kunnen zijn;
 • Jongeren weten welke factoren gameverslaving bevorderen en welke het verminderen/voorkomen;
 • Jongeren kunnen de signalen van verslaving bij zichzelf of bij anderen herkennen;
 • Jongeren kennen de mogelijkheden tot herstel.

Onderwerpen

 • Positieve en negatieve elementen van gamen
 • Diversiteit, werking en invloed van games
 • Gameverslaving
 • Cirkel van verslaving
 • Signalen van gameverslaving
 • Actualiteiten
 • Herkennen eigen gedrag
 • Groepsdruk
 • Keuzes maken
 • Wat zegt de Bijbel over gamen
 • Weg naar herstel

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Maximaal 30 jongeren
Doelgroep: Jongeren van 11-15 jaar of 15-18 jaar

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt behandelen we het thema gamen vanuit de actualiteiten en gericht op de praktische toepassing in de omgang met kinderen of jongeren. Wat komen ze tegen? Welke handvatten hebben ze nodig? Hoe leer je hen goede keuzes maken en hoe voorkom je gameverslaving? Een training met werkvormen, denktriggers, bruikbare informatie en praktische tips. Het is mogelijk eigen casussen in te brengen of de training te richten op een specifiek onderdeel.

Doel

 • Deelnemers kennen de verschillende soorten games en hun positieve en negatieve elementen;
 • Deelnemers kennen de (toekomstige) technische mogelijkheden op het gebied van gamen;
 • Deelnemers kennen de effecten van gamen op kinderen/jongeren;
 • Deelnemers denken na over grenzen en richtlijnen;
 • Deelnemers weten welke factoren gameverslaving bevorderen en welke het verminderen;
 • Deelnemers kunnen signalen van gameverslaving bij kinderen/jongeren herkennen;
 • Deelnemers kennen de mogelijkheden tot herstel.

Onderwerpen

 • Actualiteiten
 • Positieve en negatieve elementen van gamen
 • Diversiteit en werking van games
 • Effecten van gamen op kinderen/jongeren
 • Gameverslaving
 • Cirkel van verslaving
 • Signalen van gameverslaving
 • Eigen gedrag herkennen
 • Groepsdruk
 • Keuzes maken
 • Wat zegt de Bijbel over gamen
 • Mogelijkheden tot herstel
 • Visie en beleid omtrent gamen binnen de kerk/school/organisatie

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 20 deelnemers
Doelgroep: Intermediairs van kinderen 4-11 jaar of 11-18 jaar

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt behandelen we het thema gamen vanuit de actualiteiten en gericht op de praktische toepassing in de omgang met kinderen of jongeren. Wat komen ze tegen? Welke handvatten hebben ze nodig? Hoe leer je hen goede keuzes maken en hoe voorkom je gameverslaving? Een training met werkvormen, denktriggers, bruikbare informatie en praktische tips.

Doel

 • Deelnemers kennen de verschillende soorten games en hun positieve en negatieve elementen;
 • Deelnemers kennen de (toekomstige) technische mogelijkheden op het gebied van gamen;
 • Deelnemers kennen de effecten van gamen op kinderen/jongeren;
 • Deelnemers denken na over grenzen en richtlijnen;
 • Deelnemers weten welke factoren gameverslaving bevorderen en welke het verminderen;
 • Deelnemers kunnen signalen van gameverslaving bij kinderen/jongeren herkennen;
 • Deelnemers kennen de mogelijkheden tot herstel.

Onderwerpen

 • Actualiteiten
 • Positieve en negatieve elementen van gamen
 • Diversiteit en werking van games
 • Effecten van gamen op kinderen/jongeren
 • Gameverslaving
 • Cirkel van verslaving
 • Signalen van gameverslaving
 • Eigen gedrag herkennen
 • Groepsdruk
 • Keuzes maken
 • Wat zegt de Bijbel over gamen
 • Mogelijkheden tot herstel

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 30 deelnemers
Doelgroep: Ouders, gemeenteleden en andere belangstellenden

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.