In de praktijk

 

Een van de mooie kanten van ons werk is dat we heel veel mensen ontmoeten. Af en toe stellen we in deze rubriek iemand aan je voor die zich op zijn eigen manier inzet om kinderen en jongeren sterk te maken vanuit Gods Woord. Je vindt ze in de kolom hier links. Als inspiratie en bemoediging!