Tips voor jeugdleiders

 

Ben jij tiener- of jeugdleider? Grote kans dat je in jouw jeugdwerk jongeren tegen komt die fanatiek gamen. Misschien zelfs wel zo fanatiek, dat het een serieus probleem wordt. Je hoort het, je merkt het en je maakt je zorgen. Wat kun je dan als jongerenwerker doen? Tien tips voor jou.

1. Hou contact

Zoek de jongere op; houd regelmatig contact via sociale media én in real life. Probeer te voorkomen dat hij zich isoleert. Laat hem weten en ervaren dat je er voor hem bent.

2. Schakel vrienden in

Laat zijn vrienden hem actief betrekken bij activiteiten van je eigen jeugdwerk of daarbuiten. Stimuleer ze bijvoorbeeld om hem op te zoeken, op te halen en uit te nodigen.

3. Zet hem aan het denken

Je kunt pas echt werken aan het probleem als de jongere zelf een verandering wil. Zet hem aan het denken, creëer bewustwording en stel prikkelende vragen, vanuit een open houding.

4. Geef bruikbare adviezen

Geef praktische tips en adviezen om het gamen binnen gezonde grenzen te houden. Let op dat ze wel bruikbaar voor hem zijn. Vraag na een tijdje of je adviezen helpen, blijf actief betrokken.

5. Ontdek de oorzaak

Probeer te achterhalen wat de oorzaak is achter het vele gamen. Is het puur de fun, of zit er iets achter (verdriet, problemen, eenzaamheid, …)? Is dat het geval, werk dan voornamelijk aan het probleem dat erachter zit.

6. Check de ernst van de verslaving

Hier vind je een signalenlijst waarmee je kunt testen of gamegedrag problematisch is, of er symptomen van verslaving zijn. Je vindt hier ook tips en handvatten om de jongere te versterken.

7. Schakel hulp in

Zijn de symptomen ernstig en is er sprake van een gameverslaving, dan is coaching niet voldoende om het probleem op te lossen. Help de jongere dan op weg naar professionele hulp.

8. Verdiep je in gamen

Vraag advies aan mensen die kennis en ervaring hebben met gameverslaving bij jongeren, zorg dat je goed toegerust bent. Je kunt ook altijd bij ons terecht voor advies.

9. Geef het goede voorbeeld

Ze kijken naar je en leren van jou. Geef ze een goed voorbeeld! Niet alleen wat betreft gamen, maar op alle terreinen van het leven. Dat maakt ze sterk.

10. Bid

Tenslotte: bid voor de jongere!

 

Deze tien tips, geschreven door Raise Up, zijn eerder gepubliceerd in de nieuwsbrief van Youth for Christ Kerk en van Youth for Christ Lifespots.