Make them strong

Het nummer ‘Make them strong’ is geschreven vanuit een verlangen om er echt te zijn voor de kinderen. Bij het schrijven van het nummer speelt het verhaal van Jozua op de achtergrond.

Jozua trekt het beloofde land in als opvolger van Mozes. De woorden ‘Wees sterk en moedig’ nog vers in zijn geheugen gegrift. De eerste plek waar hij komt in het beloofde land is Gilgal. Dit is het startpunt. Een nieuw begin. Jozua ziet het beloofde land en de zegen die erop rust. Anderzijds ziet hij de gevaren en de moeilijkheden die er nog staan te wachten. Gilgal verwijst naar Christus, het fundament. Zoals Jozua op dit punt terugkijkt en vooruit kijkt, zo komen wij soms ook op punten waar we enerzijds terugkijken naar het verleden, naar wat God gedaan heeft in ons leven. En anderzijds kijken we vooruit en zien we uit naar wat God allemaal nog gaat doen. Naar zijn beloften.

Op deze plaats is Jozua omringd door het volk wat op God vertrouwt. Hij ziet de sterken en de zwakken. Hij ziet de volwassenen en de kinderen. Tot hier is God er steeds geweest en wat er ook gaat komen, Hij zal hen leiden.

Kijk om je heen. Zie de kinderen in je gezin, in je kerk, in je omgeving. Jij maakt verschil in hun levens. Zij hebben dingen meegemaakt en zullen nieuwe dingen mee gaan maken. Ze zijn kwetsbaar en hebben je hard nodig. Maar bovenal hebben ze God nodig! Dat ze sterk en moedig kunnen zijn, omdat ze weten dat God hen sterk maakt, dat Hij bij ze is en hen zal leiden. Laten wij onze verantwoordelijkheid nemen en ze daarin voorgaan. Make them strong!

 

Cover Make Them Strong-01