Disclaimer

Dit document is (mede) van toepassing op de website www.raiseup.nl (hierna: “de website”). Door de website te bezoeken of de informatie op of via de website te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van dit document. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van Raise Up en dit document, prevaleren de Algemene Voorwaarden.

Gebruik van de website

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. Hoewel we zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Raise Up niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. We garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Raise Up wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Raise Up links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Raise Up worden aanbevolen. Hoewel wij grote zorgvuldigheid betrachten, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Raise Up niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Wanneer je een link ziet die vraagtekens bij je oproept, laat het ons dan alsjeblieft weten.

Externe link naar Raise Up

Je kunt zonder toestemming een link naar de website vermelden op je eigen website of webpagina. Wanneer wij verzoeken de link naar de website te verwijderen, ben je verplicht daartoe over te gaan.

Copyright

Alle informatie op de website valt onder het copyright van Raise Up. Met bronvermelding mag deze worden gedeeld via sociale media, op blogs en dergelijke. De afnemer van de informatie is en blijft verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de verspreiding ervan en wordt geacht de wettelijke richtlijnen en de voorwaarden van Raise Up (in dit document en in de Algemene Voorwaarden) te kennen en toe te passen. Raise Up kan je verzoeken bepaalde overgenomen informatie te verwijderen. In dat geval ben je verplicht dit te doen.

Persoonsgegevens

We vinden de privacy van onze klanten en bezoekers van de website belangrijk en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Door persoonsgegevens in te voeren op de website of op te geven aan onze organisatie, ga je ermee akkoord dat we deze gegevens gebruiken voor het doel waarmee je ze aan ons verstrekt en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Je gegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Raise Up stelt zich niet aansprakelijk voor een onverhoopte, doelbewuste inbraak op dit systeem waardoor gegevens worden bemachtigd. Persoonsgegevens worden in geen geval door ons aan derden verstrekt. Dit kan slechts voorkomen wanneer de wet ons hiertoe dwingt of wanneer je daartoe zelf opdracht en/of toestemming voor verleent.

Cookies en webanalyse

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. Google verzamelt gegevens over het gebruik van de website (inclusief IP-adres van bezoekers) om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over het gebruik van de website op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. Google maakt hiervoor gebruik van cookies (tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker worden geplaatst). Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken. Google zal IP-adressen niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. In het privacybeleid van Google wordt uitgebreider beschreven hoe Google omgaat met persoonlijke gegevens wanneer er gebruik wordt gemaakt van diensten zoals Google Analytics. Door gebruik te maken van de website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en doeleinden zoals hier beschreven.

Foto’s en portretten op de website

Als een fotograaf iemand op de foto zet, komt het portretrecht toe aan de afgebeelde persoon en de auteursrechten aan de fotograaf (Auteurswet). De foto’s en portretten die op de website staan vallen onder de regels voor portret- en auteursrecht. Ze zijn door ons gepubliceerd met voorafgaande toestemming van de maker en/of de geportretteerde(n). Ze mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Raise Up en/of de geportretteerde(n) niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd of gepubliceerd.

Foto’s en filmmateriaal van activiteiten van Raise Up

Raise Up organiseert verschillende soorten activiteiten waarvoor deelnemers zich moeten aanmelden. Dit zijn besloten bijeenkomsten;. Deze bijeenkomsten zijn derhalve niet publiekelijk toegankelijk. In overleg met de deelnemers aan deze bijeenkomsten kan Raise Up van een dergelijke activiteit foto’s of filmmateriaal (laten) maken. Elke andere vorm van (opzettelijk) fotograferen of filmen voorafgaande, tijdens of na afloop van deze bijeenkomsten is verboden, tenzij daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is gegeven door Raise Up. Indien Raise Up activiteiten/bijeenkomsten organiseert in opdracht van derden, dan vallen deze activiteiten/bijeenkomsten onder de verantwoordelijkheid van deze derden (school, kerk of organisatie) en hun privacybeleid.

Geluidsopnamen

Van Raise Up activiteiten mogen alleen geluidsopnamen worden gemaakt na verkrijging van voorafgaande schriftelijke toestemming van Raise Up, waarbij helder is met welk doel de geluidsopname wordt gemaakt en op welke manier deze zal worden gebruikt.

Emaildisclaimer

E-mailberichten van Raise Up zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wanneer je niet de beoogde ontvanger bent, verzoeken we je vriendelijk dit aan ons door te geven. Ook vragen we je het bericht met eventuele bijlage(n) te verwijderen en uit je systeem te wissen. Het is niet toegestaan dit bericht of de bijlage(n) openbaar te maken, te gebruiken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of de inhoud te verstrekken aan derden.

Privacy Beleid

In aanvulling op deze Disclaimer geldt ons Privacy Statement.

Wijzigingen

Raise Up behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, op ieder moment te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, deze pagina inbegrepen, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op de website en deze Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met dit document zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.