Het Boekje 2.0

Het Boekje

Gratis!

Alle 25.000 exemplaren van Het Boekje zijn uitgedeeld. Vanaf dinsdag 26 juni is de tweede druk beschikbaar!

A6, full colour
28 pagina’s
Een uitgave van No Apologies, Power in Purity, Chris, Marije van den Berg en Raise Up

Categorie: .

Productbeschrijving

Wat is seksualiteit? Wat doet het met je? Wat zijn de verschillen tussen jongens en meiden? En wat staat er nu eigenlijk in het Grote Boek over seksualiteit? 

In onze maatschappij komt er van alles op tieners en jongeren af rondom seksualiteit. Maar hoe zit het nu werkelijk? Dit kleine boekje geeft aansprekend en toegankelijk een eerlijk beeld van seksualiteit en laat daarbij iets zien van Gods wijze leefregels op dit terrein. Het Boekje beantwoordt niet alle vragen rondom seksualiteit, maar geeft een aanzet om tieners te helpen op een goede en gezonde manier met seksualiteit om te gaan. Het is geschikt voor tieners die nog helemaal blanco zijn wat betreft seksualiteit, maar ook voor tieners die hierin al veel ervaringen hebben opgedaan.

Dit boekje is ontwikkeld door No Apologies, Power in Purity, Chris, Marije van den Berg en Raise Up. We bieden dit boekje gratis aan. Wil je grote hoeveelheden bestellen? Dat kan zeker, neem dan even contact met ons op.

Ben je enthousiast over Het Boekje? Dan kun je een gift overmaken om ons te helpen dit boekje gratis uit te blijven delen! Je kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL13INGB0009034463 ten name van stichting Maak ze sterk onder vermelding van ‘Gift Het Boekje’.

Eerste druk: sep 2016
Tweede druk (nieuwe lay-out): juni 2019