Blauwe plekken van binnen

Pesten… een hardnekkig probleem met grote schadelijke gevolgen. Het heeft zich de afgelopen jaren uitgebreid naar het internet, waar de omvang en de effecten nog ingrijpender zijn. Incidenten van jonge slachtoffers die uit wanhoop een einde aan hun leven maakten, hebben pesten op de agenda van scholen, overheid en de media gezet. Begin 2015 luidde De Kindertelefoon de noodklok over pesten, omdat het pesten steeds heftiger wordt, bedreigingen ernstiger worden en de omvang via sociale media voor slachtoffers steeds groter wordt.

Cyberpesten is vaak anoniem, daders voelen zich veilig en onbereikbaar en gaan daardoor vaak verder. Het pesten gaat dag en nacht door en anderen sluiten zich makkelijk aan bij het pesten. Bovendien is het moeilijk om wat je op internet gezet hebt, weer te wissen, waardoor het je kan blijven achtervolgen. Slachtoffers trekken niet altijd aan de bel, uit angst of schaamte. Pesten is niet alleen schadelijk voor het slachtoffer, maar heeft ook schadelijke gevolgen voor daders en omstanders.

Welke factoren spelen een rol bij pesten? Hoe kun je pesten voorkomen? Hoe signaleer je pesten vroegtijdig? Wat kun je doen als er wordt gepest? Volwassenen spelen een cruciale rol bij het voorkomen, signaleren en stoppen van pesten. Door te bouwen aan positieve omgangsvormen, kinderen en jongeren te versterken en te werken aan de ontwikkeling van verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van elkaar. Door pesten vroegtijdig te signaleren kunnen zij sneller ingrijpen, waardoor erger wordt voorkomen.

 

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt werken we aan bewustwording, weerbaarheid en groepsvorming. Met een combinatie van werkvormen, kennisoverdracht, gesprek en denktriggers gaan we aan de slag om pesten te voorkomen of te verminderen en een positieve groepssfeer te bevorderen. In een veilige sfeer is er ruimte voor eigen inbreng en krijgen de kinderen praktische tips en tools.

Doel

 • Kinderen kennen het verschil tussen plagen en pesten;
 • Kinderen weten wat de gevolgen van pesten (kunnen) zijn;
 • Kinderen weten hoe zij voor iemand kunnen opkomen;
 • Kinderen weten wat ze moeten doen als zij zelf of iemand anders gepest wordt;
 • Kinderen bedenken manieren om een veilige groep te zijn waar niet wordt gepest.

Onderwerpen

 • Pesten versus plagen
 • Cyberpesten
 • Oorzaken en gevolgen van pesten
 • Pesten stoppen
 • Vriendschap
 • Zelfbeeld
 • Weerbaarheid
 • Positieve omgangsvormen
 • Een veilige groep
 • Tips voor omstanders
 • Tips voor slachtoffers
 • Herstel

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Maximaal 30 kinderen
Doelgroep: Kinderen van 8-11 jaar

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt werken we aan bewustwording, weerbaarheid en (digitale) sociale vaardigheden. Met een combinatie van werkvormen, kennisoverdracht, gesprek en denktriggers gaan we aan de slag om pesten te voorkomen of te verminderen en te bouwen aan verantwoordelijkheid en sociale steun. In een veilige sfeer is er ruimte voor eigen inbreng en krijgen de jongeren praktische tips en tools.

Doel

 • Jongeren kennen het verschil tussen plagen en pesten;
 • Jongeren weten wat de gevolgen van pesten (kunnen) zijn;
 • Jongeren weten hoe zij de kans op pesten kunnen verkleinen;
 • Jongeren weten hoe zij voor iemand kunnen opkomen;
 • Jongeren weten wat ze moeten doen als zij zelf of iemand anders gepest wordt;
 • Jongeren kennen het belang van sociale steun en goede omgangsvormen en weten dit praktisch in te vullen.

Onderwerpen

 • Pesten versus plagen
 • Cyberpesten
 • Oorzaken en gevolgen van pesten
 • Pesten voorkomen
 • Pesten stoppen
 • Vriendschap
 • Zelfbeeld
 • Weerbaarheid
 • Positieve omgangsvormen
 • Signaleren
 • Tips uit de Bijbel
 • Herstel

 

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Maximaal 30 jongeren
Doelgroep: Jongeren van 11-15 jaar of 15-18 jaar

Beschrijving

Tijdens deze interactieve training gaan we met elkaar aan de slag om pesten te voorkomen en te stoppen. Wat is jouw rol als intermediair? Wat kun jij doen? Een training zonder goedkope antwoorden, met bruikbare kennis, tips en tools. Het is mogelijk eigen casussen in te brengen of te training te richten op een specifieke situatie.

Doel

 • Deelnemers kennen het verschil tussen plagen en pesten;
 • Deelnemers kennen actuele vormen van pesten;
 • Deelnemers weten wat de gevolgen van pesten (kunnen) zijn;
 • Deelnemers weten hoe zij de kans op pesten kunnen verkleinen;
 • Deelnemers kennen de signalen van pesten;
 • Deelnemers weten wat ze kunnen doen als zij pesten signaleren;
 • Deelnemers weten welke anti-pest methoden er beschikbaar zijn;
 • Deelnemers kennen de mogelijkheden tot herstel voor zowel slachtoffers als daders.

Onderwerpen

 • Pesten versus plagen
 • Cyberpesten
 • Gevolgen van pesten
 • Pesten voorkomen/stoppen
 • Groepsvorming
 • Zelfaanvaarding
 • Weerbaarheid
 • Positieve omgangsvormen
 • Signaleren
 • Herstel
 • Tips en richtlijnen uit de Bijbel
 • Beleid en inbedding binnen de kerk/school/organisatie (optie)

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 20 deelnemers
Doelgroep: Intermediairs van kinderen 4-11 jaar of 11-18 jaar

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt gaan we aan de slag om de problematiek van pesten in beeld te krijgen en te werken aan oplossingen. Hoe kan pesten gebeuren? Kun je het voorkomen? Hoe signaleer je het? Wat kun je doen áls je pesten signaleert? Een training zonder goedkope antwoorden, met bruikbare kennis, tips en tools.

Doel

 • Deelnemers kennen het verschil tussen plagen en pesten;
 • Deelnemers kennen actuele vormen van pesten;
 • Deelnemers weten wat de gevolgen van pesten (kunnen) zijn;
 • Deelnemers weten hoe zij de kans op pesten kunnen verkleinen;
 • Deelnemers kennen de signalen van pesten;
 • Deelnemers weten wat ze kunnen doen als zij pesten signaleren;
 • Deelnemers weten welke anti-pest methoden er beschikbaar zijn;
 • Deelnemers kennen de mogelijkheden tot herstel voor zowel slachtoffers als daders.

Onderwerpen

 • Pesten versus plagen
 • Cyberpesten
 • Gevolgen van pesten
 • Pesten voorkomen/stoppen
 • Groepsvorming
 • Zelfaanvaarding
 • Weerbaarheid
 • Positieve omgangsvormen
 • Signaleren
 • Tips en richtlijnen uit de Bijbel
 • Herstel

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 30 deelnemers
Doelgroep: Ouders, gemeenteleden en andere belangstellenden

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.