Kiezen of delen

Waarom willen jongeren elkaar zo graag nadoen? Hoe komt het dat ze besloten hadden om niet te gaan roken, maar binnen no time toch met hun vrienden mee roken? Waarom zwemmen ze eerder met de stroom mee dan er tegenin? Iedereen wordt beïnvloed door wat andere mensen doen. De Bijbel vergelijkt mensen regelmatig met schapen, kuddedieren. Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Mensen letten op wat anderen doen. En we zijn er gevoelig voor. We willen niet teveel afwijken van wat anderen doen. Gebeurt dat toch, dan voelt dat niet goed. Het geeft een gevoel van onveiligheid, van onzekerheid en van er niet bij horen. De media spelen hier handig op in en maken gebruik van allerlei tactieken en methodes om mensen te beïnvloeden.

Jongeren zijn, zeker tijdens de puberteit, extra gevoelig voor beïnvloeding en groepsdruk. Het laatste wat je wilt als tiener is er niet bij horen of afwijken van de groep. Het voelt als een afwijzing, terwijl je juist zo hard op zoek bent naar bevestiging en acceptatie. Maar niet alle invloeden die op hen afkomen, zijn goed. Niet alle keuzes die anderen maken, zijn goed. Het kan risicovol zijn om zomaar met de stroom mee te zwemmen, en met de anderen te delen in de consequenties. In onze maatschappij krijgen jongeren weinig zekerheden, weinig houvast. Het is dan moeilijk om de juiste koers te bepalen en vast te houden.

Hoe beter jongeren bestand zijn tegen groepsdruk en beïnvloeding, hoe beter ze in staat zijn goede keuzes te maken, op alle terreinen van hun leven en die keuzes vol te houden. Bovendien geeft dit zelfvertrouwen en vermindert het stress. Investeren in een sterke volgende generatie vraagt investeren in bewuste keuzes, zelfsturing, weerbaarheid tegen groepsdruk en onderscheidingsvermogen.

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt werken we met een combinatie van werkvormen, kennisoverdracht, denktriggers en praktijksituaties aan weerbaarheid tegen groepsdruk. Hoe beïnvloedbaar ben je? Hoe weet je wat goede keuzes zijn? Hoe kun je groepsdruk weerstaan? In een veilige sfeer is er ruimte voor eigen inbreng en krijgen de jongeren praktische tips en tools.

Doel

 • Jongeren zijn zich ervan bewust hoe zij beïnvloed worden door anderen en door de media in de keuzes die zij maken;
 • Jongeren kunnen positieve en negatieve invloeden herkennen en onderscheiden;
 • Jongeren weten welke factoren helpen bij het maken van goede keuzes;
 • Jongeren denken na over hun eigen overtuiging en keuzes;
 • Jongeren herkennen signalen van groepsdruk;
 • Jongeren weten hoe zij weerstand kunnen bieden tegen verkeerde beïnvloeding of groepsdruk.

Onderwerpen

 • Beïnvloeding
 • Groepsdruk
 • Media
 • Vrienden
 • Beschermende factoren
 • Risicofactoren
 • Grenzen
 • Groepsdruk signaleren
 • Weerstand bieden tegen groepsdruk
 • Tips en tools uit de Bijbel
 • Goede keuzes

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Maximaal 30 jongeren
Doelgroep: Jongeren van 11-15 jaar of 15-18 jaar

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt gaan we aan de slag met weerbaarheid tegen groepsdruk en beïnvloeding. Hoe maak je ze bestand tegen negatieve invloeden? Hoe leer je hen bewuste, goede keuzes maken? Een training vanuit de actualiteit, met bruikbare informatie en praktische tips en tools. Het is mogelijk eigen casussen of situaties in te brengen of de training te richten op een specifiek onderdeel.

Doel

 • Deelnemers zijn zich bewust van de invloed van anderen en de media op de keuzes die jongeren maken;
 • Deelnemers zijn zich bewust van de invloed die groepsdruk kan hebben jongeren en de keuzes die zij maken;
 • Deelnemers weten welke elementen jongeren helpen weerstand te bieden tegen groepsdruk en (negatieve) beïnvloeding;
 • Deelnemers weten welke factoren jongeren helpen bij het maken van goede keuzes;
 • Deelnemers weten hoe zij jongeren de weerbaarheid van jongeren kunnen versterken.

Onderwerpen

 • Beïnvloeding
 • Groepsdruk
 • Media
 • Vrienden
 • Omgeving
 • Beschermende factoren
 • Risicofactoren
 • Grenzen
 • Groepsdruk signaleren
 • Weerstand bieden tegen groepsdruk
 • Tips en tools uit de Bijbel
 • Goede keuzes
 • Risico settings herkennen
 • Verslaving
 • Beleid/visie binnen de kerk/school/organisatie (optie)

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 20 deelnemers
Doelgroep: Intermediairs van kinderen 4-11 jaar of 11-18 jaar

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.

Beschrijving

Tijdens deze interactieve spreekbeurt gaan we aan de slag met weerbaarheid tegen groepsdruk en beïnvloeding. Hoe maak je ze bestand tegen negatieve invloeden? Hoe leer je hen bewuste, goede keuzes maken? Een training vanuit de actualiteit, met bruikbare informatie en praktische tips en tools.

Doel

 • Deelnemers zijn zich bewust van de invloed van anderen en de media op de keuzes die jongeren maken;
 • Deelnemers zijn zich bewust van de invloed die groepsdruk kan hebben jongeren en de keuzes die zij maken;
 • Deelnemers weten welke elementen jongeren helpen weerstand te bieden tegen groepsdruk en (negatieve) beïnvloeding;
 • Deelnemers weten welke factoren jongeren helpen bij het maken van goede keuzes;
 • Deelnemers weten hoe zij jongeren de weerbaarheid van jongeren kunnen versterken.

Onderwerpen

 • Beïnvloeding
 • Groepsdruk
 • Media
 • Vrienden
 • Omgeving
 • Beschermende factoren
 • Risicofactoren
 • Grenzen
 • Groepsdruk signaleren
 • Weerstand bieden tegen groepsdruk
 • Tips en tools uit de Bijbel
 • Goede keuzes
 • Risico settings herkennen
 • Verslaving

Praktisch

Apparatuur: Beamer en scherm of smartboard, whiteboard/flipover, geluidsboxen
Tijdsduur: 1,5 uur
Groepsgrootte: Ongeveer 30 deelnemers
Doelgroep: Ouders, gemeenteleden en andere belangstellenden

Er kan een handout van de spreekbeurt worden toegestuurd.