Downloads

Onder dit tabblad bovenin de homepage vind je allerlei downloads ingedeeld in verschillende categorieën. Je mag deze vrij gebruiken naar eigen inzicht, om tot zegen te laten zijn in Gods Koninkrijk.

Hieronder vind je de handout van de Geloofsopvoedingsavond in De Pijler, van dinsdag 23 maart 2021.
Signaleren kun je leren – De Pijler

Hieronder vind je de handout van de Geloofsopvoedingsavond in De Pijler, van dinsdag 9 maart 2021.
Beeldschermen, hoe hou je het leuk – De Pijler