Gratis mini Jente!

1 oktober 2018

Vandaag start de Week van de Opvoeding! Met als thema dit jaar ‘Opvoeden is samenspel’. Opvoeden kun je niet alleen doen. Hóef je gelukkig ook niet alleen te doen. We staan als ouders voor dezelfde uitdagingen, dilemma’s en worstelingen en doen daarin allemaal ervaring op in wat wel en wat niet werkt. Je hoeft het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden, we kunnen elkaar zoveel sterker maken door ervaringen te delen, en elkaar te steunen. Het geeft zoveel herkenning en bemoediging als je met elkaar een laagje dieper in gesprek komt en echt kunt delen met elkaar.

En uiteindelijk is opvoeden iets wat je samen met God mag doen, onder Zijn bescherming en leiding! Hoe we ook ons best doen, we blijven als opvoeders beperkt, we doen niet alles goed en niet alles pakt uit zoals we hadden gehoopt. Hoe mooi is het als je het samen met God mag doen. Zoals Jezus zei aan het einde van de Bergrede: ‘Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft’ (Matt. 7:24).

Samen met opvoedblad hebben we een mini Jente geschreven boordevol inspiratie en tips hoe je dat praktisch kunt toepassen in je gezin! Leuk om uit te delen aan de ouders in je kerk, op een opvoedkring, tijdens een ouderavond of voor in een goodie bag als je een evenement organiseert! Hier kun je hem bestellen.

Hier kun je zien welke activiteiten er deze week bij jou in de buurt worden gegeven in het kader van de Week van de Opvoeding. Een hele mooie week en Gods zegen wensen we je toe!

Mini Jente cover-01